STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 19 listopada 2018

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy na stronie Fundacji

 

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768

23.10.2018r.


Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2018/2019, w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" .

1011/2018/PSP Tyrolski Michał
453/2018/PSP Domżał Weronika
508/2018/PSP Matuszewska Joanna
456/2018/PSP Lebioda Sandra


Serdecznie gratulujemy !!!

Oficjalna decyzja o przyznaniu stypendium wraz z opisem formalności, których musicie dopełnić zostanie do Was wysłana drogą mailową w środę 24 października. Sprawdzajcie więc skrzynki mailowe (także SPAM).
Przypominamy, że maile zostaną wysłane na te adresy, które zostały przez Was podane we wnioskach. Do chwili otrzymania instrukcji prosimy nie przesyłać do Fundacji żadnych zaświadczeń.
Ważne!
Jeżeli od momentu złożenia wniosku w bazie zmieniliście uczelnię lub/i kierunek studiów i nie poinformowaliście o tym fakcie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, prosimy o pilny kontakt mailowy w tej sprawie pod adres:

12.10.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przypomina o organizowanym konkursie  pn. "Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej" realizowanym w ramach zadania pn. "Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim" w partnerstwie z Powiatem Płockim.

ADRESACI KONKURSU:
wolontariusze - młodzieżowi i dorośli, organizacje pozarządowe, szkoły.

KATEGORIE KONKURSOWE
-  Wolontariat indywidualny
-  Wolontariat grupowy (organizacja pozarządowa, szkoła, klub).
Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
-    zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.
Proponowane nagrody:
• Wolontariat indywidualny - nagrody główne - Ramka cyfrowa (wykorzystanie wielofunkcyjne: pokaz slajdów, przeglądanie w trybie miniatur, przeglądanie w trybie pełnoekranowym, zoom, kalendarz, odtwarzacz MP3, odtwarzacz wideo, timer, zarządzanie plikami).
• Wolontariat grupowy - nagrody główne - nagłośnienie (wykorzystanie podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych)

Do pobrania:
Regulamin konkursu - pobierz ...
Załącznik nr 1 - wolon. indywidualny - pobierz ...
Załącznik nr 2 - wolon. grupowy - pobierz ...

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

05.10.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" otrzymała dofinansowanie na wydarzenie "Warsztaty programowania Micro:bit", które zostanie zorganizowanie 10 października 2018r. w ramach inicjatywy Meet and Code.
Sponsorem inicjatywy jest SAP, Partnerem Fundacja TechSoup


Opis inicjatywy

Przeprowadzenie warsztatów z programowania z Micro:bit dla początkujących. Ten łatwy i przyjazny w obsłudze moduł edukacyjny służy do nauki programowania dla dzieci i młodzieży.

 

3.10.2018r.

W sobotę 29 września 2018 roku w Wyszogrodzie podczas Festynu pn. „Różnorodność biologiczna to życie” zorganizowanego dla mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów odbył się konkurs piosenki ekologicznej „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego.

Konkurs organizowany był w następujących kategoriach:
1. konkurs indywidualny – 3 kategorie wiekowe tj.
I kategoria – przedszkole i klasy I-III
II kategoria – klasy IV - VI
III kategoria – klasy VII i wzwyż
2. konkurs zespołowy.

Wykonywane przez uczestników utwory - zgodnie z przesłaniem - nawiązywały do przyrody i ekologii. Ocenie podległy: dobór repertuaru, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
Dużym wyzwaniem dla jury było wybieranie najlepszych z najlepszych, bo każde dziecko śpiewało fantastycznie, każde było gwiazdą w swojej piosence, niemniej trzeba było zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Poziom wokalny uczestników zachwycił organizatorów oraz jury. Występ wszystkich uczestników wywołał aplauz publiczności oraz uznanie jury.

Komisja konkursowa w składzie: Paweł Bogiel - muzyk, nauczyciel muzyki, Radny Powiatu Płockiego, Damian Kłosiński – muzyk, aktor i trener, Michał Ciosek – muzyk, didżej, wodzirej nagrodziła następujące osoby:

Laureaci konkursu indywidualnego:
I kategoria wiekowa: przedszkole, klasy I-III
- Brzezińska Nikola - Przedszkole w Wyszogrodzie

II kategoria – klasy IV - VI szkoły podstawowej
- Oliwia Smulska – uczennica Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie
- Weronika Latarska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
- Marta Rosa - reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej.
Wyróżnienia otrzymali:
- Oliwia Gozdur – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
- Natalia Kopczyńska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
- Maria Żmudowska - reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej

III kategoria wiekowa: klasy VII i wzwyż
- Maciej Bohdan - uczeń Szkoły Podstawowej w Radzanowie
- Joanna Bohdan solistka Zespołu „Anioły” z Zagroby
- Natalia Grzelak – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie
Wyróżnienie otrzymała:
Julia Wujcik - uczennica Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

Laureaci w kategorii wykonawcy zespołowi:

Komisja ze względu na wysoki poziom artystyczny zespołów postanowiła nagrodzić wszystkich występujących, przyznając im nagrody główne.

1. Grupa Wokalna „Przedszkolaki” z Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Smółka Sylwia.
2. Zespół Wokalny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie. Opiekun artystyczny: Maciej Dondzik.
3. Chór Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Beata Krzemińska.
4. GRUPA „PRZYJACIELE” z Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie. Opiekun artystyczny: Joanna Perka.
5. UKUDEMIA działająca przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi. Opiekun artystyczny: Ewa Dębska.
6. GRUPA ART z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Katarzyna Kamińska.
7. Zespół „Anioły” z Zagroby. Opiekun artystyczny: Katarzyna Bohdan.
8. Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej. Opiekun artystyczny: Wiesław Stańczak.

Nagrody uczestnikom wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Jan Boszko –Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, Apolinary Gruszczyński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Paweł Bogiel - Radny Powiatu Płockiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dziękujemy Pani Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku za wsparcie i promocję prowadzonych działań.

 

3.10.2018r.

29 września 2018 roku w Wyszogrodzie odbył się festyn skierowany do mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”.

Festyn organizowany był w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest kształtowanie ochrony bioróżnorodności walorów przyrodniczych powiatu płockiego w zakresie in-situ i ex-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz użytkowych gatunków rodzimych z uwzględnieniem wpływu ochrony na kształtowanie turystyki i rekreacji.

Podczas festynu zaprezentowane zostały m.in.
1. Informacje o projekcie, finansującym i realizatorze projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”.
2. Wykład nt. „Turystyka na obszarach Natura 2000. Żyj w zgodzie z naturą”.
3. Warsztaty i stosika promocyjno/edukacyjne dotyczące różnorodności biologicznej tj.
-warsztaty nt. roli owadów zapylających w przyrodzie, ochrony rodzimych gatunków, regulacji rzek i produktów ekologicznych, Natury 2000 – jako naszej szansy, różnorodności biologicznej łąk i pól, itd.
-konkursy plastyczne nt. „Kolorowy zawrót głowy” dla dzieci i młodzieży.
-konkurs wiedzy nt. „Co wiemy o różnorodności biologicznej swojej miejscowości/regionu?”,
- turniej gier planszowych pn. „Przyroda wokół nas”;
-gra terenowa pn.„Przestrzeń wokół nas i jej różnorodność biologiczna” z wykorzystaniem GPS-ów.
4. Wystawy dotyczące różnorodności biologicznej nt.:
- Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów.
- Bioróżnorodność Powiatu Płockiego
- Flora, fauna i krajobraz powiatu płockiego - Wystawa fotograficzna.
- Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne na terenie powiatu płockiego.
- „Baza turystyczna obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie”
5. Gry, zabawy edukacyjne oraz konkursy wiedzy o zwierzętach i roślinach.
6. Prezentacje artystyczne pn. „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” – konkurs piosenki ekologicznej, którego głównym celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę bioróżnorodności oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego.
Przy zaangażowaniu lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich przygotowano stoiska nt. Bioróżnorodność i regionalizm - czyli rola społeczności lokalnych w prowadzeniu aktywności pozarolniczej na terenach wiejskich.
Dla miłośników fauny przygotowano pokazy zwierząt w mini ZOO prezentowane przez Płocki Ogród Zoologiczny. Oprócz wiedzy podstawowej z zakresu biologii czy systematyki gatunków, poprzez spotkania z żywą przyrodą instruktorzy z Płockiego Ogrodu przekazywali wiedzę o ochronie bioróżnorodności. Podczas takiego spotkania uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych gatunków zwierząt np. gadom.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nt. „Jak zbudować domki dla owadów zapylających?. Prowadzono doradztwo indywidualne nt. „Jak założyć ogród miododajny”.
Mamy już jesień i wielkimi krokami zbliża się pora zimowa. Przygotowując się na nadejście mrozów nie możemy zapominać, o tych, którzy bez naszej pomocy nie przetrwają nachodzących mrozów. Mowa o ptakach, które nie odlatują do ciepłych krajów i właśnie zimą potrzebują naszego wsparcia. Dlatego też z myślą o nich, organizatorzy przygotowali dla uczestników konkursów karmniki dla ptaków.

Dziękujemy Panu Mariusz Bieniek – Staroście Płockiemu oraz Wydziałowi Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku za powierzenie realizacji zadania.

 

11.09.2018r.

Ważna informacja!!!
Nastąpiła zmiana terminu organizacji Festynu w Wyszogrodzie na 29 września 2018r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pana Mariusza Bieńka Starosty Płockiego ulega zmianie termin przeglądu uczestników konkursu piosenki ekologicznej/przyrodniczej o charakterze edukacyjnym skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Przegląd oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festynu ekologicznego w dniu 29 września 2018r. w Wyszogrodzie.
 
 

 

31.08.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" zaprasza do udziału w Konkursie "BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. - czytaj więcej ...

Konkurs skierowany jest do szkół oraz grup młodzieżowych działających przy domach kultury, bibliotekach z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Celem głównym konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem.

TERMINY:
Do 10 września 2018r. - przesłanie zgłoszeń udziału  w projekcie - załącznik nr 1,
Do 30 października 2018r. - praca zgłoszonych grup.
Do 31 października 2018r. - przekazanie zebranych i opracowanych prac wraz z załącznikami nr 2 i 3.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

27.08.2018r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi  Płockiej - Młodzi Razem" działając na zlecenie
Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie piosenki ekologicznej o charakterze edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs skierowany jest do:
- dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu płockiego,
- zorganizowanych grup działających przy jednostkach oświatowych i kulturalnych tj. szkołach, gminnych domach kultury, gminnych ośrodkach pomocy społecznej, bibliotekach, organizacjach pozarządowych, drużynach harcerskich oraz innych z terenu powiatu płockiego.
 
PRZEBIEG KONKURSU:
Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w terminie
do 5 września 2018r. na adres:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festynu ekologicznego w dniu: 29 września 2018r. w Wyszogrodzie.

NAGRODY:
Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.
Laureaci konkursu indywidualnego - 3 laureatów – nagrody rzeczowe.
Laureaci konkursu zespołowego - 3 laureatów (nagrody dla grup): nagrody rzeczowe.
Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia rzeczowe oraz dyplomy.

W załączeniu:
- Regulamin konkursu - pobierz pdf...
- Regulamin konkursu - pobierz docx...

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

19.07.2018r.

 
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” udzieliła rekomendacji
do Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019 następującym kandydatom:
 
1. Michał Patrycjusz Tyrolski
2. Weronika Domżał
3. Joanna Matuszewska
4. Sandra Lebioda
16.07.2018r.

Konkurs piosenki ekologicznej „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!”

W sobotę 14 lipca festyn w Nowym Duninowie odbył się konkurs piosenki ekologicznej organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
- konkurs indywidulany,
- konkurs zespołowy.

Wykonywane przez uczestników utwory - zgodnie z przesłaniem - nawiązywały do przyrody i ekologii.
Niemałą zagwozdkę miało jury przy wybieraniu najlepszych, bo każde dziecko śpiewało fantastycznie, każde było gwiazdą w swojej piosence, niemniej trzeba było zmierzyć się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z.s. w Soczewce nagrodziła następujące osoby:

Laureaci w kategorii wykonawcy indywidualni:
1. Joanna Bohdan - uczennica Szkoły Podstawowej w Radzanowie
2. Maciej Bohdan - uczeń Szkoły Podstawowej w Radzanowie
3. Oliwia Kolasa z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi

Wyróżnieni w kategorii: wykonawcy indywidualni:
1. Nikola Bukrym z Miejskiego Gminnego Przedszkola w Drobinie - wyróżnienie specjalne;
2. Natalia Pęcherzewska z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
3. Karolina Sepioła z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
4. Barbara Jędrzejewska z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi;
5. Natalia Kosielińska z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
 Laureaci w kategorii wykonawcy zespołowi:
1. Zespół „Ukudemia” Z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi
2. Zespół Wokalny w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
3. Zespół Anioły z Zagroby

Nagrody uczestnikom wręczali: Ewa Kowalak – Radna Powiatu Płockiego - Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych oraz Adam Sierocki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.Konkurs był elementem festynu „Różnorodność biologiczna to życie” realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 

16.07.2018r.

„Różnorodność biologiczna to życie”

Pod takim tytułem odbył się w sobotę 14 lipca festyn w Nowym Duninowie skierowany do mieszkańców powiatu płockiego oraz turystów organizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”.Festyn organizowany był w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
 
 

Podczas festynu zaprezentowane zostały m.in.
1. Warsztaty nt. roli owadów zapylających w przyrodzie, ochrony rodzimych gatunków, regulacji rzek i produktów ekologicznych, Natury 2000 – jako naszej szansy, różnorodności biologicznej łąk i pól, itd.
Dzieci i młodzież wykonywała prace plastyczne nt. „Kolorowy zawrót głowy”.
Uczestnicy mieli możliwość również wziąć udział w konkursie wiedzy nt. „Co wiemy o różnorodności biologicznej swojej miejscowości/regionu?”, w turnieju gier planszowych pn. „Przyroda wokół nas” oraz w grze terenowej pn.„Przestrzeń wokół nas i jej różnorodność biologiczna” z wykorzystaniem GPS-ów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nt. „Jak zbudować domki dla owadów zapylających?” podczas których uczestnicy mogli samodzielnie wykonać i zabrać ze sobą domek dla trzmieli. Prowadzono doradztwo indywidulane nt. „Jak założyć ogród miododajny”.
Dla miłośników fauny przygotowano pokazy zwierząt w mini ZOO prezentowane przez Płocki Ogród Zoologiczny. Podczas takiego spotkania uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych gatunków zwierząt np. gadom.
2. Wystawy dotyczące różnorodności biologicznej prezentujące m.in: podstawowe informacje o różnorodności biologicznej; faunę i florę wybranych obszarów chronionych na terenie powiatu płockiego; różnorodność biologiczną w rolnictwie w tym zapomniane rośliny uprawne w Polsce, ścieżki przyrodniczo – edukacyjne na terenie powiatu płockiego, bazy turystyczne obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie oraz wystawa fotograficzna pn. Flora, Fauna i Krajobraz Powiatu Płockiego.
3. Gry, zabawy edukacyjne oraz konkursy wiedzy o zwierzętach i roślinach.
4. Prezentacje artystyczne pn. „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” – konkurs piosenki ekologicznej, którego głównym celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę bioróżnorodności oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego.

09.07.2018r.

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Młode organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o mikrodotacje od 1500,00 do 5000,00 złotych. W tym roku budżet konkursu wynosi 261 tys. zł.

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 5 do 19 lipca 2018 roku za pomocą generatora on-line.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO Mazowsze Lokalnie 2018! - czytaj więcej ...

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

 

03.07.2018r.

Starosta Płocki Mariusz Bieniek zaprasza
na festyn "Różnorodność biologiczna to życie"
Sobota, 14 lipca 2018r. - Port w nowym Duninowie

02.07.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w Partnerstwie ze Starostą Płockim - P. Mariuszem Bieńkiem zaprasza przedstawicieli Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka do udziału w konkursie pn. "Ekodekalog wędkarza - czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem" realizowanego w ramach zadania pn. „Wiślane spotkania” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. - czytaj więcej ...

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu plakatu bądź ulotki w formie elektronicznej lub plastycznej dotyczącego zrównoważonych zasad korzystania z Wisły z zachowaniem porządku i czystości nt. "Ekodekalog wędkarza - czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem". Plakat lub ulotka musi promować także Wisłę, upamiętniając jej historyczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał.

Prace konkursowe wraz z formularzem konkursowym - załącznik Nr 1 i 2
należy złożyć lub przesłać w terminie do 30 sierpnia 2018r.
na adres:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2018 roku podczas Pucharu Wisły Wyszogród 2018 - Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych.

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu - pobierz ...
Załącznik nr 1 i 2 - pobierz ...

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

23.05.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" zaprasza do udziału w konkursie  pn. "Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej" realizowanym w ramach zadania pn. "Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim" w partnerstwie z Powiatem Płockim.

ADRESACI KONKURSU:
wolontariusze - młodzieżowi i dorośli, organizacje pozarządowe, szkoły.

KATEGORIE KONKURSOWE

-  Wolontariat indywidualny
-  Wolontariat grupowy (organizacja pozarządowa, szkoła, klub).

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
-    zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.

Proponowane nagrody:
• Wolontariat indywidualny - nagrody główne - Ramka cyfrowa (wykorzystanie wielofunkcyjne: pokaz slajdów, przeglądanie w trybie miniatur, przeglądanie w trybie pełnoekranowym, zoom, kalendarz, odtwarzacz MP3, odtwarzacz wideo, timer, zarządzanie plikami).
• Wolontariat grupowy - nagrody główne - nagłośnienie (wykorzystanie podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).

Do pobrania:
Regulamin konkursu - pobierz ...
Załącznik nr 1 - wolon. indywidualny - pobierz ...
Załącznik nr 2 - wolon. grupowy - pobierz ...

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

 23.05.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi  Płockiej - Młodzi Razem" działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie piosenki ekologicznej o charakterze edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs skierowany jest do:
- dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu płockiego,
- zorganizowanych grup działających przy jednostkach kulturalnych i oświatowych tj. Gminnych Domach Kultury, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, bibliotekach, szkołach oraz organizacjach pozarządowych  z terenu powiatu płockiego

PRZEBIEG KONKURSU
Karty zgłoszeniowe wraz z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 należy złożyć lub przesłać w terminie do 22 czerwca 2018r. na adres: Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C.

Rozstrzygnięcie konkursu
oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festynu ekologicznego w dniu: 14 lipca 2018r w Nowym Duninowie.


NAGRODY:

Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.
Laureaci konkursu indywidualnego - 3 laureatów - nagroda: tablet.
Laureaci konkursu zespołowego - 3 laureatów (nagrody dla jednostek oświatowych, kulturalnych lub NGO): sprzęt nagłaśniający.
Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia oraz dyplomy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu - pobierz ...

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 
 
15.05.2018r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" zaprasza do udziału w Konkursie "BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. - czytaj więcej ...

Konkurs skierowany jest do szkół z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Celem głównym konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem.

TERMINY:
Do 10 września 2018r.
- przesłanie zgłoszeń udziału  w projekcie - załącznik nr 1,
Do 30 października 2018r. - praca zgłoszonych grup.
Do 31 października 2018r. - przekazanie zebranych i opracowanych prac wraz z załącznikami nr 2 i 3.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

07.05.2018r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019. Segment II skierowany jest do maturzystów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają  wymagane kryteria - czytaj więcej ...

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". W tym celu do 13 lipca 2018r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres


Autor i Partner Programu:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

PAFW

07.05.2018r. 

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie.

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie
pn. „Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim”, współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

OPP MŁODZI RAZEM 
KRS 0000216768
 

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego.

Uważamy, że wsparcie dla Państwa szkoły ze strony Fundacji i lokalnej społeczności powinno być większe. Dlatego proponujemy Państwu możliwość zbierania 1% podatku za pośrednictwem naszej Fundacji. Z Państwa szkołą jest związanych wiele osób rozliczających się z fiskusem (rodzice, nauczyciele, absolwenci) sądzimy, że gdyby dostali taką możliwość chętnie przekazaliby swój 1% dla swojej szkoły. Przed nami okres rozliczeń, dlatego warto teraz podpisać porozumienie z naszą Fundacją i promować odpisy 1% na Państwa szkołę.

Jesteśmy organizacja lokalną i chcemy rozwijać nasz region. 
     Aby wziąć udział w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego wystarczy wypełnić poniższe porozumienie, podpisać i wysłać na adres:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock

porozumienie - pobierz ...

zasady - pobierz ...

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
-
Młodzi Razem