Ważne linki


 www.dzialajlokalnie.pl 

Skarbnica wiedzy o Programie Ogólnopolskim DZIAŁAJ LOKALNIE.

STREFA GRANTOBIORCY - www.dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy
Grantobiorcy realizujący projekty mogą w każdej chwili dodać informację o swoich działaniach na stronę Działaj lokalnie, korzystając z opcji "Wyślij aktualność". Każda z nich zostanie zweryfikowana przed administratora strony i po akceptacji opublikowana.
Wymagane Hasło dla grantobiorców będzie udostępnione przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".


  www.pafw.pl

W Polsce Programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z ogólną poprawą jakości oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Przy realizacji celów programowych Fundacja ściśle współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi. Fundacyjne programy są zarządzane przez wybrane organizacje, zaś komisje niezależnych ekspertów podejmują decyzje o przyznawaniu dotacji i stypendiów. PAFW, w konsultacji z Partnerami z trzeciego sektora, opracowuje koncepcję programu, finansuje go bądź pozyskuje środki zewnętrzne. A następnie, współpracując z Realizatorem Programu, monitoruje i ocenia przebieg oraz efekty przedsięwzięcia.

Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowania PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u Realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację.

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

   www.filantropia.org.pl

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce to wyjątkowe miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Starają się inspirować i pomagać działać w bardzo różnym zakresie. Mają w swoim dorobku programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspierają lokalne społeczności, nagradzają firmy zaangażowane społecznie, wyzwalają w ludziach chęć pomagania.

Nowoczesna filantropia to nie rozdawanie pieniędzy czy prezentowanie gotowych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany postaw życiowych.

Programy

DZIAŁAJ LOKALNIE, LOKALNE PARTNERSTWA PAFW, GCLS, AGRAFKA AGORY, FUNDUSZEWIECZYSTE, SPOŁECZNIK ROKU, GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI, FUNDUSZ PODWÓJNE WYZWANIE, DOBROCZYŃCA ROKU, PREZESI WOLONTARIUSZE, THE GIVING CIRCLE


  http://www.kursodrom.pl

Kursodrom to bezpłatna platforma e-learningowa, oferująca nieograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych związanych z zarządzaniem i codzienną działalnością organizacji pozarządowych.

Jest stale rozwijanym serwisem edukacyjnym, gdzie znaleźć można: kursy online, filmy edukacyjne, nagrania webinariów, interaktywne narzędzia online i inne zasoby uporządkowane wg kategorii tematycznych. Wybierać można spośród takich kategorii jak: fundraising, czyli pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe; zarządzanie strategiczne; zarządzanie finansami; zarządzanie zespołem; marketing; komunikacja zewnętrzna (PR, promocja); prawo i sprawy formalne; współpraca z otoczeniem; technologie w organizacji; rozwój osobisty; monitoring, ewaluacja.

Dostęp do wszystkich otwartych zasobów jest bezpłatny, a korzystanie z platformy wymaga tylko zarejestrowania się.

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania w trzecim sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich przez kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi.


  http://leverbasic.pl/dzialaj-lokalnie

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Dzięki niemu wszystkie osoby związane z programem „Działaj Lokalnie” (przedstawiciele ODL, grantobiorcy, wolontariusze pomagający przy projektach) mogą przekonać się, jakie kompetencje miękkie rozwijali podczas działań społecznych oraz które kompetencje są ich mocną stroną.

Jak to działa? Wypełniając test kompetencji, osoba związana z Programem może odnosić się do wybranych kompetencji i potwierdzać, jedynie te, które uznaje za istotne z punktu widzenia jej społecznej działalności. Test kompetencji wykonuje się przez Internet, w dowolnym miejscu i czasie, dowolną liczbę razy. Na zakończenie można otrzymać zaświadczenie z wynikami i raport, ze wskazówkami na temat dalszego rozwoju.

Operatorem narzędzia jest Fundacja Dobra Sieć.


  www.ngo.pl

Portal dla organizacji pozarządowych