Mediateka


Projekt: "Roztańczony Wyszogród" - DL IX - 2016
Realizator: Grupa Nieformalna "Taneczny Wyszogród" przy CKW w Wyszogrodzie

Celem projektu było danie szansy na realizację pasji dla młodego pokolenia w gminie Wyszogród. Aktywizacja starszego pokolenia oraz włączenie rodziców w pasje dzieci. Pobudzenie do aktywności fizycznej przez taniec w różnorodnych formach. Docelowo dzieci zaraziły swoich rodziców swoimi pasjami do tego stopnia żeby w jakimś stopniu mogli realizować je razem.


Projekt: "II HFF o Tematyce Historycznej. Płock - Blichowo 2016" - DL IX - 2016
Realizator: 44 Drużyna Starszoharcerska "Sfora" z Blichowa przy ZSO w Blichowie

Celem projektu było przygotowanie Harcerskiego Festiwalu Filmowego (HFF), w którym została zaprezentowana działalność filmowa dzieci i młodzieży. Harcerze oraz młodzież szkolna z terenu pow. płockiego, miała możliwość przygotowania na festiwal filmów o tematyce historycznej. Do tej działalności artyści wcale nie musieli posiadać profesjonalnego sprzętu filmowego, wystarczył aparat fotograficzny lub telefon komórkowy. Najlepsze filmy zostały nagrodzone. Celem było także integracja środowisk harcerskich i młodzieżowych interesujących się historią Polski. Festiwal filmów, był miejscem gdzie udało się zebrać i wyświetlić filmy, przedstawić je i porozmawiać na ich temat.

 

Prace w Kategorii I

  

Prace w Kategorii II


Projekt: "A zagrejta muzykanty Marsza Weselnego" - DL IX - 2016
Realizator: Zespół Ludowy Grzybowianki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach

Projekt polegał na stworzeniu spektaklu muzycznego - Wesele Słubickie, który w swoich etapach zawierał zaloty, zmówiny, zaręczyny, ślub. Scenariusz "Wesela Słubickiego" powstał, bazując na zapiskach i wiedzy starszych mieszkańców gminy. Spektaklowi muzycznemu towarzyszył śpiew, żywa muzyka ludowa, która w obecnych czasach odchodzi na drugi plan.
Ciekawym punktem projektu był przejazd Młodej Pary konno bryczką oraz przejście orszaku weselnego ulicami Słubic.
Zachęcano mieszkańców aby oddali wodzę fantazji i w dniu głównego występu przyszli na niego, w ubraniu jak najbardziej przypominającym czasy naszych babć i dziadków. Uwieńczeniem wesela była biesiada weselna wzbogacona o pieśni i przyśpiewki i tańce weselne.


Projekt: "Rozśpiewaj się w bibliotece" - DL IX - 2015
Realizator: Grupy nieformalna "Super Stars" przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach

"Muzyka potrzebą narodów" powiedział niegdyś Ludwig van Beethoven, spotykamy ją na każdym kroku - telewizja, radio, internet. To jeden z przejawów ludzkiej kultury. Od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku, obrzędach. Dlatego też  głównym celem projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece" było rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej a także zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Za pomocą projektu zintegrowano lokalną społeczność, podczas koncertów wokalnych i instrumentalnych a także dano okazję do wyjścia z domu, spotkania się, poznania nowych ludzi. W dużej mierze zaangażowano seniorów, którzy niekiedy nie mają możliwości poruszania się własnym transportem. 
Z uwagi na to proponowano własny transport, aby umożliwić uczestniczenie w projekcie.


Projekt: "Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy - artystyczna opowieść" - DL VIII - 2014
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie


Celem projektu było doprowadzenie do dialogu społecznego na temat wpływu mieszkańców naszej gminy na proces wywalczenia wolności, przypomnieć osoby zaangażowane w ruch wolnościowy oraz cenę jaką zapłacili za walkę o demokrację, przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat drogi do wolności oraz korzyści dla ogółu społeczności. Ponadto naszym celem było aby każdy temat poruszany w projekcie był rozwijany przez lokalną społeczność, na bieżąco uzupełniany i realizowany. Ponadto aby każdy temat poruszany w projekcie był rozwijany przez lokalną społeczność, na bieżąco uzupełniany i realizowany.

Opracowano film "KIEDYŚ BYŁO INACZEJ" (tytuł roboczy "25 lat minęło..."). Film powstał podczas przygotowania spektaklu oraz w trakcie jego emisji.Projekt: "Zanieś gwiazdkę innym" - DL VIII - 2013
Realizator: Nieformalna Grupa "Zróbmy to…" przy Szkoła Podstawowa w Cieszewie

Głównym celem projektu była integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej do realizacji zadań poprawiających jakość jej życia, rozwijających umiejętności organizacyjno - komunikacyjne i podnoszących indywidualne poczucie wartości poprzez wspólne odtwarzanie tradycji bożonarodzeniowej z uwzględnieniem społecznego wsparcia dla osób samotnych, ubogich i chorych.

 


Projekt: "Integracja z uśmiechem" - DL VII - 2012
Realizator: Grupa inicjatywna "Razem" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sannikach

Projekt polegał na stworzeniu oryginalnego scenariusza i jego realizacji go w formie filmu fabularnego przez aktora/reżysera Piotra Bałę. Tematyką były ważne problemy społeczne i międzypokoleniowe. 

W ramach projektu zwrócono uwagę uczestników i odbiorców na ważne problemy dotyczące relacji międzyludzkich. Stworzony scenariusz i realizacja go w formie filmu fabularnego, przypomniała widzom o ważnych problemach, wzruszyła i była zapisem ludzkich działań i problemów własnego środowiska. Działania podjęte przy realizacji projektu zintegrowały mieszkańców w każdym wieku do działań filmowych. Aktorami w filmie była społeczność lokalna gminy Sanniki. 
Powstał film fabularny, który ma przesłanie i potrafi wzruszyć. W realizacji filmu brało udział ok. 100 osób podczas spotkań organizacyjnych, zdjęć i nagrań. Wśród nich nastąpiła budowa i zaciśnięcie więzi społecznych.