O Programie

"Pomimo tego, że nie wiadomo jak w naszym kraju będzie w przyszłości,
bowiem dzisiaj jest tendencja do centralizowania,
zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem przekazywania ludziom na dole,
żeby decydowali o własnym losie. Budowanie społeczeństwa, które ma w przyszłości decydować,
szczególnie młodych ludzi, którzy byli także bohaterami dzisiejszego spotkania
nie będzie możliwe,
jeśli się nie da narzędzi, nie da się przestrzeni,

nie da możliwości rozwoju i kreowania własnych pomysłów"
Mariusz Bieniek

Celem zadania jest wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych, klubów, grup nieformalnych działających na terenie powiatu płockiego oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i powiatowym przy realizacji zadań o charakterze dobra wspólnego i dialogu międzysektorowego, ponadto budowanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju ruchu wolontarystycznego w małych społecznościach, promowanie wolontariatu poprzez organizację akcji i konkursu oraz realizacja inicjatyw lokalnych.

W ramach Programu Działaj lokalnie wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 
Jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.  

W 12 edycjach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 
dofinansowano 
292 projekty na kwotę 866 500,00 zł

Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność,
umożliwiające pełny rozwój jej członków.


„Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem
i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (...)
Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni.
I to od początku do końca.
Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować.
Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze
i nie jest odporne na zniszczenie.
Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” …

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji
na 3-6 miesięczne projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Bodzanów, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu.

Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie ogólnopolskiej Programu www.dzialajlokalnie.plCzęść z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.