Strona Główna

Baza dobrych praktyk wolontariackich to baza aktywności w wolontariacie
i ich promowanie nie tylko w środowisku lokalnym.
 

W bazie znajdować się będą przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej/filmów inicjatywy wolontariackie zgłoszone do konkursu „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”, a także inicjatywy wolontarystyczne podjęte przez wnioskodawców konkursu grantowego „Akademia Projektów Wolontariackich”.

Realizowane inicjatywy konkursu grantowego "Akademia Projektów Wolontariackich"

      Więcej... >>>


Wszyscy wolontariusze z Regionu Płockiego będą mogli zgłaszać do bazy swoje inicjatywy z wszystkich obszarów wolontariatu od najdrobniejszych jednorazowych akcji, po regularną pracę na rzecz innych. „Baza” to szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami, a zgłoszone inicjatywy mogą stanowić inspirację dla innych i zachętę do wspólnych działań. Wystarczy opisać swoją pracę, wyzwania, wrażenia, emocje czy motywacje, jakie towarzyszą działalności wolontarystycznej. W ten sposób za pomocą „Bazy” pokażemy innym jak mnóstwo satysfakcji i pozytywnej energii przynosi taka aktywność.

Dzięki „Bazie” inni przekonają się, że wolontariat daje wiele korzyści - jest szansą osobistego rozwoju i realizacji pasji, okazją do zdobycia nowych umiejętności, poznania ciekawych ludzi i przeżycia fantastycznej przygody. Baza pokaże, że wolontariat ma różne formy i oblicza (od wolontariatu hospicyjnego po sportowy) i jest aktywnością dobrą dla każdej grupy wiekowej i zawodowej.