Zachwyć się moim miejscem na Ziemi

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo

Tytuł projektu: Zachwyć się moim miejscem na Ziemi

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-08-01 do 2017-11-3

Gmina Radzanowo rozwija się systematycznie, zwłaszcza pod względem przyrostu liczby mieszkańców. Decydując o miejscu nowi, napływowi mieszkańcy wybierają urokliwe zakątki większych miejscowości lub zaciszne miejsca przy laskach, gaikach, z dala od szlaków komunikacyjnych. Nowi osadnicy urządzają piękne ogrody z wykorzystaniem naturalnej roślinności i zadrzewień. Stali mieszkańcy także dbają o wizerunek swoich ogródków. Jednocześnie działalność gminy i jednostek podległych coraz bardziej podnosi estetykę parków i skwerów. Naszym projektem chcemy pokazać okazy rośliny, zwierząt i zachwycające miejsca, które są tak blisko nas. Rzadko kto jednak wie, jakie zwierzęta można spotkać w okolicznych lasach i na polach. Rzadko kto obcuje z lokalną naturą w celach poznawczych i wypoczynkowych.

Celem projektu jest zainteresowanie mieszkańców w różnych grupach wiekowych pięknem lokalnej przyrody. Zarówno roślinnością naturalną, urządzonymi miejscami rekreacji i wypoczynku na łonie natury, jak i stworzonymi przez samych mieszkańców urokliwymi zakątkami ich ogrodów, sadów, podwórek. Wszystko po to, by na nowo odkryć i zachwycić samych siebie i wszystkich widzów, jak u nas jest pięknie. Trochę na zasadzie "cudze chwalicie, a swego nie znacie". 
Poczucie przynależności do wybranego miejsca zamieszkania budują także względy estetyki, wizerunku otaczającej nas przestrzeni, dostępność do coraz trudniej dostępnej natury. 
Projekt ma na celu również rozwój i edukację uczestników, wymagając od nich samodzielności, współdecydowania i współpracy oraz odpowiedzialności za efekt końcowy. Uczestnicy poza warsztatowymi zajęciami będą samodzielnie realizować swoje sesje fotograficzne w plenerach, by zdjęciami uchwycić okazy roślin i zwierząt, miejsca, czy zjawiska przyrodnicze ilustrujące temat projektu. Motywacją do zaangażowania w projekt, do kreatywności będzie wystawa końcowa i wybór zdjęć do zaprojektowania "Pocztówki z gminy Radzanowo".

Projekt polega na zgromadzeniu materiałów fotograficznych ukazujących walory przyrodnicze naszej gminy, urządzeniu ogólnodostępnej wystawy zdjęć i zaprojektowaniu "Pocztówki z Gminy Radzanowo". 

Działania:

 1. Cykl spotkań warsztatowych w różnych miejscach gminy Radzanowo z 2-3 lokalnie znanymi fotografami-amatorami. 
 2. Systematyczna weryfikacja jakości i błędów w fotografiach wykonanych samodzielnie przez uczestników jako narzędzie wspierające rozwój ich kreatywności i koncepcji poprzez kontakt mailowy i osobisty z prowadzącymi warsztaty.
 3. Bieżące relacjonowanie efektów pracy warsztatowej i indywidualnej uczestników z opisywaniem miejsca, zjawiska, jako forma z jednej strony edukująca widzów, a z drugiej promująca wśród odbiorców obcowanie z lokalną naturą.
  ilustrujące naszą okolicę, jej rozwój i ważne miejsca. 
 4. Wystawa wieńczącą projekt. 
 5. Zaprojektowanie "Pocztówki z gminy Radzanowo" - wybór ścisłej czołówki zdjęć, utworzenie banku pomysłów na wygląd pocztówki, wydruk, a być może nawet znalezienie osoby bądź instytucji, która podejmie się sfinansowania wydania w szerszym nakładzie.

Rezultaty: 

 1. Zainteresowanie mieszkańców w różnych grupach wiekowych pięknem lokalnej przyrody, zarówno roślinnością naturalną, urządzonymi miejscami rekreacji i wypoczynku na łonie natury, jak i stworzonymi przez samych mieszkańców urokliwymi zakątkami ich ogrodów, sadów, podwórek,
 2. Rozwój umiejętności fotografowania przyrody poprzez organizację warsztatów fotograficznych w plenerach, w tym obrazowanie małych obiektów natury i zjawisk krótkotrwałych,
 3. Zainteresowanie uczestników i odbiorców walorami lokalnej przyrody, jej unikatowych obiektów i zjawisk. Kształtowanie umiejętności społecznych: współdziałanie, praca w grupach, zorientowanie na efekt, samoocena i promowanie własnej pracy. - wykonanie około 1300 zdjęć,
 4. Urządzenie ogólnodostępnej wystawy dla ok. 500 widzów,
 5. Zaprojektowanie kilku odsłon "Pocztówki z Gminy Radzanowo.