Zaktywizuj Seniora

Wnioskodawca: Grupa inicjatywna "Seniorzy na rzecz społeczeństwa" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

Tytuł projektu: Zaktywizuj Seniora

Kwota dotacji: 1000,00 zł

Realizacja: Od 2017-08-21 do 2017-12-07

Seniorzy jako grupa społeczna jest bardzo liczną populacją w Gminie Nowy Duninów. Liczy 871 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Taka ilość stanowi 22 procent społeczeństwa gminy. Część z nich mieszka samotnie bo dzieci i wnuki mieszkają w innych miejscowościach.

Projekt zakłada aktywizację seniorów w gminie Nowy Duninów oraz stworzenie oferty dla tej grupy wiekowej, będącej odpowiedzią na ich potrzeby.

Celem projektu jest pokazanie, że życie seniora nie musi być nudne. Wyciągnięcie ich z domów, zaproszenie by zrobili coś dla siebie, zrealizowali swoje pasje lub pokazali się z nieznanej strony, pokonali swoje opory i słabości. Ponadto takie działania, jak spotkania z młodzieżą pozwolą z jednej strony przekazać im wiedzę na temat lokalnej historii, tradycji, z drugiej zaś nauczy młodych współpracy i szacunku dla starszych. Pokazanie im, że seniorzy to grupa ludzi mających swoje pasje, dążący do samorozwoju. To grupa, które może i chce się uczyć nowości, bazując na tradycji i wartościach.

Projekt polega na podejmowaniu działań aktywizujących seniorów w gminie. Od sierpnia do października odbędą się raz w tygodniu, spacery z kijkami dla seniorów. Następnie przez wrzesień i październik seniorzy będą spotykać się z dziećmi, które zbierałyby informacje na temat lokalnej historii gminy Nowy Duninów, gromadziliby stare fotografie. Pokłosiem tych spotkań byłaby wystawa pt. "Z młodzieżą o niepodległości - ważne miejsca na mapie lokalnej historii", która odbyłaby się w Zespole Szkół w Nowym Duninowie w listopadzie. Wystawę poprzedzać będzie gra terenowa, mająca na celu przybliżenie młodym mieszkańcom ważnych i ciekawych miejsc w gminie. W grze uczestniczyć będą grupy 10-osobowe, składające się z seniorów, młodzieży uczestniczącej w spotkaniach oraz chętnych do poznania historii gminy mieszkańców. W listopadzie zaplanowana jest dla dzieci zabawa andrzejkowa, podczas której nie zabraknie tradycyjnych wróżb, zabaw, gier, konkursów z nagrodami. Podczas Dnia seniora planowany jest koncert muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Nowym Duninowie. Na bieżąco będzie prowadzony Blog przez młodych wolontariuszy i grupę nieformalną. 

Działania realizowane będą na rzecz seniorów i młodych mieszkańców gminy Nowy Duninów.

 1. 12 spacerów z kijkami,
 2. Gra terenowa i wystawa fotograficzna
 3. Zabawa andrzejkowa dla dzieci,
 4. 5 spotkań z młodzieżą i dziećmi,
 5. Dzień seniora,
 6. Nauka i prowadzenie bloga.

Rezultaty:

 1. Zorganizowanie warsztatów i zajęć dla 40 seniorów m.in. spacery z kijkami, gry terenowej, 5 spotkań z młodzieżą (nauka przez młodzież obsługi komputera oraz nauczenie seniorów prowadzenia bloga),
 2. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej i dnia seniora - 140 osób,
 3. Zakup sprzętu nagłośnieniowego,
 4. Wzrost oferty adresowanej do osób starszych,
 5. Stworzenie możliwości do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa,
 6. Wzrost poziomu integracji wśród seniorów.