Zatańczmy jak za dawnych lat

Wnioskodawca: Zespół Ludowy "Grzybowianki" przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach

Tytuł projektu: Zatańczmy jak za dawnych lat

Kwota dotacji: 1500,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-01 do 2017-11-30

Gmina Słubice to gmina licząca 4600 mieszkańców. Ludzie tworzący naszą małą ojczyznę, chcieliby oderwać się od codziennych obowiązków często związanych z ciężką pracą w rolnictwie. W chwili obecnej zauważamy bardzo skromną ofertę mającą wpływ na rozwój kontaktów sąsiedzkich, integracji pokoleniowej, która jak się okazało jest bardzo potrzebna i mile widziana wśród mieszkańców. 

Cel projektu to zaciśnięcie więzi pokoleniowych pomiędzy mieszkańcami gminy Słubice i Gmin ościennych. Wyjście z ofertą, spędzenia czasu wolnego w sposób, który chociażby na chwilę pomoże oderwać się od rzeczywistości tj. obowiązków życia codziennego. Młodsze pokolenie pozna tradycyjne mazurki, polki i oberki, zarówno słuchowo jaki i tanecznie natomiast starsze poprzez zabawę, taniec i śpiew będzie mogło cofnąć się do wspominanych, dawnych czasów.

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu potańcówki z tradycyjną żywą muzyką w gminie Słubice w połączeniu z gminą Iłów, które będzie powiązana z nauką tradycyjnych tańców ludowych oraz koncertem w różnych klimatach muzycznych. Dotarciu, do jak największej rzeszy odbiorców, żeby ta muzyka była naprawdę żywa, kiedy przygrywa do tańca.
Zorganizowana potańcówka będzie w klimacie zapomnianych piosenek podwórkowych. Wszystkim wydarzeniom będzie towarzyszył, śpiew taniec i klimat, jak za dawnych lat. Każdy z uczestników będzie mógł spróbować swoich sił muzycznych przy karaoke które będzie nam towarzyszyć w przerwach pomiędzy występami na żywo.

Działania:

  1. Organizacja warsztatów tanecznych, 
  2. Organizacja koncertów tematycznych.

Rezultaty:

  1. Zaciśnięcie więzi pokoleniowych pomiędzy mieszkańcami gminy Słubice i gmin ościennych,
  2. Wyjście z ofertą spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny poprzez naukę tradycyjnych tańców ludowych m.in. mazurka, polki i oberka,
  3. Zaangażowanie ok. 100 osób wielopokoleniowych w organizację wydarzeń kulturalnych.