Zdrowo, weekendowo, na sportowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie LKS "Wisła" - Nowy Duninów

Tytuł projektu: Zdrowo, weekendowo, na sportowo

Kwota dotacji: 3500,00 zł 

Realizacja: Od 2017-06-03 do 2017-10-30

Gmina Nowy Duninów jest wiejską gminą turystyczną, znajdującą się w otoczeniu lasów i wody, brak jest przemysłu, a znaczna część mieszkańców utrzymuje się z runa leśnego oraz połowów. Wiele osób pozbawionych jest pracy stałej. Utrzymuje się wysoki stan bezrobocia oraz niski dochód w rodzinie. Na terenie brak jest ośrodków kultury. Dorośli, młodzież i dzieci rzadko w okresie letnim (urlopowym i wakacyjnym) korzystają z wyjazdów wczasowo-turystycznych. Najczęściej wolny czas spędzają przed telewizorem , komputerem w sposób niezorganizowany. 

Celem projektu jest zagospodarowanie na cele rekreacyjne placu na terenie stadionu i zbudowanie zadaszenia - drewnianej wiaty, o wymiarach 10 x 5 m, która będzie znakomitym miejscem na podsumowania konkursów, turniejów i rajdów. Jej wielkość pozwoli również na organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w przypadku niepogody. Będzie również mogła być wykorzystywana przez inne stowarzyszenia i oddolne grupy działania podczas organizowanych przez nie imprez i spotkań. Będzie służyła całemu społeczeństwu.
Budowaniu wiaty towarzyszyć będą weekendowe, nowe, atrakcyjne formy aktywnego spędzania letniego czasu wolnego, a także zaangażowania rodzin (dorosłych, dzieci i młodzież) oraz mieszkańców i turystów w działania na rzecz aktywności ruchowej , zdrowego stylu życia , integracji, która pobudzi do dalszych inicjatyw i nowych pomysłów. 
Projekt to również okazja do spotkań w grupach rówieśniczych i wielopokoleniowych, a przed wszystkim będzie on stanowił przeciwwagę do biernego stylu życia oraz będzie alternatywą dla nudy.
Ważnym czynnikiem jest również otwartość zadań, które kierowane są nie tylko do mieszkańców Gminy Nowy Duninów, ale i turystów z innych rejonów Mazowsza. Projekt pobudzi do aktywności, współzawodnictwa i chęci uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Podniesie samoocenę uczestników, a zaangażowani młodzi wolontariusze udoskonalą swoje cechy organizacyjne w zakresie działalności dla wspólnego dobra. Będą to niezapomniane dni dobrze spędzonego czasu i satysfakcji z wykonanego zadania dla dobra całej społeczności.

Projekt zakłada wybudowanie drewnianej wiaty, która zdecydowanie wspomoże organizację różnego rodzaju działań plenerowych na rzecz integracji społeczeństwa i pobudzenia ich działalności dla wspólnego dobra. Dodatkowo planowane są w okresie wakacyjnym, szczególnie w czasie weekendowym, szereg imprez sportowo-turystycznych z elementami współzawodnictwa dla mieszkańców i turystów.

Działania:

 1. Budowa drewnianej wiaty o wymiarach 10 x 5 m - zadaszenia na terenie stadionu, służącej do organizacji podsumowań wydarzeń środowiskowych i pikników na świeżym powietrzu z jej uroczystym otwarciem
 2. Organizacja turnieju sportowego dla drużyn sołeckich, zakończonego podsumowaniem, wręczeniem pucharów,dyplomów i nagród oraz wspólnym biesiadowaniem ze śpiewem i zabawą taneczną przy muzyce, z możliwością skosztowania różnorodnych miejscowych regionalnych potraw - darów lasu i wody, możliwością obejrzenia wystaw myśliwskich oraz pokazem sztuki pilarskiej, rozbudzających pasje i zamiłowania oraz prezentacją występów orkiestry dętej i zespołu ludowego.
 3. Organizacja piątkowych rozgrywek piłki siatkowej drużyn mieszanych (sześć spotkań) zakończonych turniejem o puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Współorganizacja turnieju "Dzikich drużyn" w mini piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów.
 5. Rajd rowerowy szlakami Włocławsko-Gostynińskiego Parku Krajobrazowego zakończonego uroczystym otwarciem wybudowanej wiaty i wspólnym grilowaniem.
 6. Promocja projektu przez cały okres jego trwania.

Rezultaty:

 1. Zagospodarowanie terenu na stadionie i zbudowanie drewnianej wiaty z pomocą wolontariuszy, o wymiarach 10 x 5 m, jako miejsca służącego do organizacji konkursów, turniejów i rajdów, niezbędnej i wykorzystywanej do podsumowań na świeżym powietrzu - 800 osób,
 2. Integracja społeczeństwa lokalnego i turystów,
 3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu w grupach rówieśniczych i wielopokoleniowych, były to:
  - Turniej sportowy dla drużyn sołeckich, zakończony podsumowaniem, wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród oraz wspólnym biesiadowaniem ze śpiewem i zabawą taneczną przy muzyce, z możliwością skosztowania różnorodnych miejscowych regionalnych potraw - darów lasu i wody, możliwością obejrzenia wystaw myśliwskich oraz pokazem sztuki pilarskiej, rozbudzających pasje i zamiłowania oraz prezentacją zespołu ludowego.
  - Piątkowe rozgrywki piłki siatkowej drużyn mieszanych (sześć spotkań) zakończonych turniejem o puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
  -  Współorganizacja turnieju "Dzikich drużyn" w mini piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów.
  - Rajd rowerowy szlakami Włocławsko - Gostynińskiego Parku Krajobrazowego zakończonego uroczystym otwarciem wybudowanej wiaty i wspólnym grillowaniem.