Powrót do tradycji w Drobinie

Wnioskodawca: Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie

Tytuł projektu: Powrót do tradycji w Drobinie

Kwota dotacji: 3000,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-16 do 2017-11-15 

W samym centrum Drobina znajduje się rynek, jest to duży plac, na którym znajdują się zdewastowane ławki, fontanna i szare, zniszczone płyty chodnikowe. Otoczenie nie zachęca do spędzania na nim czasu. Najbliższa okolica parku to budownictwo komunalne, socjalne, a mieszkańcy to osoby starsze, długotrwałe bezrobotne i matki samotnie wychowujące dzieci. Popołudnia spędzają siedząc na schodach przed kamienicach lub w domach przed telewizorem. Brak u tych osób zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności, chęci do pomocy innym i zmiany swojej najbliższej okolicy. Ich dni toczą się dzień za dniem. Zaangażowanie ich w działania zmierzające do zmiany rynku, spowodują że będą o niego dbać, zaczną spotykać się z innymi mieszkańcami. 

Cele projektu:

 1. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w ich działania realizowane na terenie rynku w Drobinie,
 2. Nawiązanie sieci współpracy i partnerstwa między mieszkańcami, samorządem i NGO oraz podejmowanie kolejnych, wspólnych działań w przyszłości,
 3. Wpisanie Pikniku Sąsiedzkiego do kalendarza imprez cyklicznych w Drobinie,
 4. Organizowanie imprez kulturalnych na terenie rynku,
 5. Zmiana wizerunku rynku i powrót do tradycji kiedy był "sercem" miasta.

Działania:

 1. Naprawienie i pomalowanie ławek, odnowienie śmietniczek,
 2. Wyczyszczenie kostki brukowej, skopanie i odchwaszczenie rabaty a następnie przygotowanie pod nasadzenia,
 3. Zakupienie donic, kwiatów i krzewów, które zostaną wspólne zasadzone,
 4. Warsztaty z wyplatania wikliny,
 5. Promowanie działań na Dożynkach Gminnych w Drobinie,
 6. Zorganizowanie Pikniku Sąsiedzkiego dla mieszkańców.

Wspólnie zmienią najbliższą okolicę, pobudzą mieszkańców do działania a jednocześnie zintegrują z pracownikami samorządowymi, dziećmi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Jest to nowe działanie na terenie Drobina angażujące w nie wszystkie grupy społeczne. Każdy będzie miał wpływ na to, co się dzieje w Drobinie i może włączać się w realizowane działania. Wspólnie stworzą nowe miejsce spotkań, dzięki temu mieszkańcy będą czuć się za nie odpowiedzialni a przy okazji poznają się i zintegrują.

Rezultaty:

 1. Zmiana wizerunku rynku i powrót do tradycji kiedy był "sercem" miasta,
 2. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w ich działania realizowane na terenie Rynku w Drobinie (80 osób) poprzez naprawę i pomalowanie ławek, wykonanie rabat kwiatowych, sadzenie krzewów, 
  nawiązanie sieci współpracy i partnerstwa między mieszkańcami, samorządem i NGO oraz podejmowanie kolejnych, wspólnych działań w przyszłości,
 3. Organizowanie warsztatów wyplatania z wikliny- próba podtrzymania ginącego zawodu oraz imprez kulturalnych na terenie rynku min. Pikniku Sąsiedzkiego dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin,
 4. Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego,
 5. Nabycie przez uczestników umiejętności podejmowania decyzji.