OZE - z młodzieżą zrób to sam!

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza" - Nowe Grabie gm. Gąbin

Tytuł projektu: OZE - z młodzieżą zrób to sam!

Kwota dotacji: 3000,00 zł

Realizacja: Od 2017-08-01 do 2017-11-30

Celem projektu jest przekazanie wiedzy uczniom i aktywizacja lokalnej społeczności przy realizacji zadania, poprawiającego jakość bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie punktów newralgicznych w obszarze osiedla za pomocą lamp solarnych. Przy realizacji zadania, w sposób bezpośredni i pośrednio byliby zaangażowani wszyscy mieszkańcy osiedla, co sprzyjałoby pogłębianiu więzi społecznych oraz wzmacniało poczucie efektywności podejmowania wspólnych inicjatyw. Efektem realizacji projektu byłoby nabycie przez uczniów wiedzy z zakresu OZE i ekologiczne oświetlenie części osiedla, funkcjonujące przez wiele lat. 

Projekt zakłada zajęcia tematyczne dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz zakup i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Nowe Grabie na osiedlu Pod Klonami (Miasto i Gmina Gąbin). W ramach realizacji projektu zaangażowani byliby mieszkańcy osiedla Pod Klonami, jednostka OSP w Nowym Grabiu oraz Urząd Miasta i Gminy Gąbin.

Rezultaty:

  1. Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Nowe Grabie z pomocą mieszkańców osiedla, samorządu Miasta i Gminy Gąbin i jednostki OSP w Dobrzykowie. Oświetlenie newralgicznych punków poprawiło (ekologicznie) stan bezpieczeństwa mieszkańców na wiele lat,
  2. Aktywizacja lokalnej społeczności, pogłębienia więzi społecznych oraz wzrost motywacji do podejmowania kolejnych inicjatyw,
  3. Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie z zakresu tematyki odnawialnych źródeł energii, które zakończyły się częścią praktyczną (metoda Zrób To Sam).