Od przedszkola do restauratora

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic

Tytuł projektu: Od przedszkola do restauratora

Kwota dotacji: 2000,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-12 do 2017-10-31

Cele projektu:

 1. Promowanie zdrowego odżywiania i odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci i dorosłych, 
 2. Uzmysłowienie dzieciom korzyści płynących z racjonalnego odżywiania się i przeniesienie zdobytej wiedzy do środowiska domowego,
 3. Wdrażanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań kulinarnych, 
 4. Komponowanie jadłospisu zgodnie z zasadami piramidy żywienia (spotkanie z dietetykiem i uczniami technikum gastronomicznego),
 5. Umiejętność samodzielnego przygotowywania przez dzieci prostych przekąsek i zdrowych zamienników sklepowych słodyczy,
 6. Integracja pokoleń (dzieci bazują na doświadczeniu kulinarnym np. babć i lokalnych przedsiębiorców m.in. młynarz, restaurator),
 7. Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć dodatkowych (eliminowanie biernego spędzania czasu np. przed telewizorem),
 8. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach i spotkaniach ze specjalistami (np. dietetykiem),
 9. Reprezentowanie szkoły i gminy poprzez uczestnictwo w lokalnych imprezach,
 10. Promowanie warsztatów podczas imprez szkolnych (piknik rodzinny, adaptacja przedszkolaków itp),
 11. Poznanie zasad savoir – vivre przy stole i właściwego zachowania się w restauracji.

Projekt polega na organizowaniu zajęć kulinarnych oraz wyjazdów z tym związanych dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Na aktywnym włączenie rodziców, dziadków i pozostałych mieszkańców w organizację warsztatów. Zajęcia organizowane będą raz w tygodniu. Dzieci będą odkrywać tajniki sztuki kulinarnej i doskonalić swoje umiejętności. Nawiązana zostanie współpraca z lokalnym zakładem krawieckim, który uszyje, spersonalizowane fartuchy i czapki kucharskie.

Działania:

 1. Spotkanie z dietetykiem, aby przedstawić dzieciom zasady zdrowego odżywiania i zachęci do różnorodnej diety,
 2. Wyjazd do technikum gastronomicznego, gdzie dzieci obejrzą pracownię, poznają profesjonalny sprzęt kuchenny i wspólnie przyrządzą wybrane danie,
 3. Warsztaty z babciami (temat przewodni zajęć „Desery z dawnych lat”).
 4. Spotkanie dwóch pokoleń – przedszkolaków z seniorami.

Dzieci podczas wymienionych spotkań będą doskonaliły swój warsztat, aby móc zaprezentować swoje kulinarne umiejętności podczas imprez szkolnych (np. Dzień Rodziny) i gminnych (np. Dni Gminy Mała Wieś).

Rezultaty:

 1. Promowanie zdrowego odżywiania i odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci i dorosłych poprzez warsztaty kulinarne - 160 osób, 
 2. Organizacja spotkań z dietetykiem i uczniami technikum gastronomicznego,
 3. Integracja pokoleń oraz bazowanie na wiedzy i doświadczeniu poprzez warsztaty przygotowane przez babcie dla dzieci uczące samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków,
 4. W projekcie brało udział 40 dzieci wieku od 3 do 8 lat. Pomocą w realizacji projektu służyli okoliczni mieszkańcy, rodzice dzieci oraz dyrekcja szkoły, czyli około 30 osób. Głównymi organizatorkami były trzy nauczycielki, wolontariuszki pracujące w NSP w Orszymowie. Ogółem w warsztatach, wycieczkach, spotkaniach brało udział około 160 osób.

Dla mieszkańców małej miejscowości projekt był atrakcją, możliwością spędzenia aktywnie wolnego czasu, wzmocnienia więzi z sąsiadami, dążenia do polepszenia warunków życia mieszkańców. Dzięki spotkaniom mieszkańcy integrowali się bez względu na wiek, przekazywali własne doświadczenia młodszym pokoleniem. Zajęcia kulinarne dla najmłodszych to doskonała okazją nie tylko do zdobywania doświadczeń kulinarnych i poznawania nowych smaków, ale i ćwiczenie motoryki małej