Na ratunek

Wnioskodawca: "Wokół Śniadeckiego" w Wyszogrodzie

Tytuł projektu: Na ratunek

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-09-01 do 2017-12-11

Celem projektu jest przeszkolenie oraz zaznajomienie młodych ludzi z zasadami udzielania pierwszej pomocy jak również korzystania ze sprzętu medycznego ratującego ludzkie życie.
Projekt ma na celu uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego, uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej oraz doskonalenia umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. Kształtowanie od najmłodszych lat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.

Działania:

Projekt będzie odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegać będzie na przeszkoleniu praktycznym i teoretycznym nauczyciela z dziesięcioosobową grupą młodzieży z klasy medycznej w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, kolejnym etapem będzie szkolenie różnych grup lokalnej społeczności (przedszkole, szkoły podstawowe gminne, gimnazjum, wszystkich chętnych podczas różnych imprez lokalnych) przez przeszkoloną wcześniej grupę. Na potrzeby projektu zostaną stworzone plakaty informacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Metody realizacji oparte będą na nazwaniu czynności oraz jej objaśnianie, ćwiczeniowe z użyciem defibrylatora szkoleniowego, fantomów (dorosłego i dziecka), desce ortopedycznej.

Rezultaty:

  1. Przeszkolenie oraz zaznajomienie młodych ludzi z zasadami udzielania pierwszej pomocy jak również korzystania ze sprzętu medycznego ratującego ludzkie życie - 26 wolontariuszy,
  2. Kształtowanie od najmłodszych lat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych,
  3. Organizacja cyklu warsztatów w szkołach na terenie gminy i miasta Wyszogród - łącznie dla 300 osób - dzieci nabyły nowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, zapoznały się z działaniem defibrylatora oraz ułożeniem poszkodowanego na desce ortopedycznej,
  4. Mieszkańcy gminy Wyszogród mieli okazję do zgłębienia wiedzy na temat ratowania ludzkiego zdrowia i życia.