Modernizacja boiska sportowego w Podgórzu

Wnioskodawca: UKS "Borowik" przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

Tytuł projektu: Modernizacja boiska sportowego w Podgórzu

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-01 do 2017-11-30

Celem projektu jest przeprowadzenie modernizacji i odbudowy nawierzchni trawiastej boiska sportowego. Stworzenie przede wszystkim bezpiecznego obiektu, z którego będą korzystać dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Podgórza i okolicznych miejscowości. Dzięki projektowi powstanie baza sportowa dla rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej oraz oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Przyjmuje się, że obszarem oddziaływania projektu będzie miejscowość Podgórze, gdzie zlokalizowane jest szkoła podstawowa przy której znajduje się modernizowane boisko i przy której działa Uczniowski Klub Sportowy "Borowik" oraz okoliczne miejscowości położone na terenie Gminy Mała Wieś i Gminy i Miasta Wyszogród. Projekt przyczyni się również do stworzenia warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych. Po zajęciach szkolnych boisko jest dostępne dla chętnych codziennie.
Zakłada się, że oddana zmodernizowana infrastruktura sportowa przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, a także da możliwość rozwinięcia działalności profilaktycznej i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.
Projekt przyczyni się także w dużym stopniu do podniesienia standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim, stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca aktywnego wypoczynku, poprawy sprawności fizycznej, samopoczucia, zdrowotności mieszkańców.

Działania:

Modernizacja boiska sportowego o wymiarach 50m x 25m. Gruntowny remont boiska do piłki nożnej. Obecną, wierzchnią warstwę gleby należy usunąć na głębokość kilkunastu centymetrów, ponieważ jest bardzo złej jakości, została kilkanaście lat temu przywieziona z wysypiska śmieci. Niestety mimo wcześniejszych prób wysiania na niej trawy nie nadaje się ona do tego celu. Nawierzchnia boiska jest obecnie bardzo zbita i bardziej przypomina beton niż nawierzchnię zachęcającą do uprawiania sportu. Dodatkowo upadek na tak twardą nawierzchnię grozi odniesieniem poważnej kontuzji. Po usunięciu wierzchniej warstwy gleby należy nawieźć ziemię dobrej jakości, która sprzyjać będzie ukorzenieniu trawy, wyrównać boisko i przygotować do wysiewu a następnie wysiać i pielęgnować trawę przeznaczoną na boiska sportowe na powierzchni 1250m2.

Projekt odnowy obiektu sportowego z perspektywy społeczności odpowiada na potrzeby rozwijania kultury fizycznej i integracji mieszkańców w naszej miejscowości. Społeczność korzystająca z obiektu sportowego to dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież a także osoby dorosłe z miejscowości Podgórze i terenu gminy. Zakłada się, że zmodernizowana infrastruktura sportowa przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także da możliwość rozwinięcia działalności profilaktycznej i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Przyjmuje się, że obszarem oddziaływania projektu będzie Podgórze oraz okoliczne miejscowości znajdujące się na terenie gminy Mała Wieś oraz Gminy i Miasta Wyszogród. Projekt przyczyni się również do stworzenia warunków do bezpiecznego organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rezultaty:

  1. Przeprowadzenie modernizacji i odbudowy nawierzchni trawiastej boiska sportowego o wymiarach 50m x 20m,
  2. Stworzenie bezpiecznego obiektu sportowego, bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podgórza i okolicznych miejscowości, który zachęca do uprawiania sportu,
  3. Stworzenie warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, a co za tym idzie do podniesienia standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim (1000 osób).