Młodzi Wędkarze Razem

Wnioskodawca: Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 103 w Bodzanowie

Tytuł projektu: Młodzi Wędkarze Razem

Kwota dotacji: 3000,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-01 do 2017-11-30

Celem projektu jest nabycie i rozwinięcie technik prawidłowego i dozwolonego przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, podniesienie poziomu umiejętności połowu ryb wśród uczestników projektu. Projekt ma również na celu rozwijanie dobra wspólnego, jaki jest umiejętne, pożyteczne i atrakcyjne angażowanie zasobów lokalnych - w tym projekcie - wodnego, sztucznego zbiornika w spędzanie wolnego czasu. Działania projektowe, choć skierowane będą do określonej wiekowo grupy docelowej (dzieci i młodzież) będą służyć również społeczności, zwłaszcza lokalnej, jak również "widowni" podczas zawodów wędkarskich, co w konsekwencji wpłynie na aktywizację tejże społeczności. Zatem z powyższego dobra będą korzystać wszyscy członkowie społeczności zebranej podczas zawodów. Zaplanowany jest ponadto zakup dwóch ławek, które mają zostać postawione/zamontowane nad brzegiem zbiornika wodnego i służyć lokalnej społeczności - nie tylko podczas trwania projektu, ale na stałe. Jednocześnie celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, czyli zdrowa alternatywa dla coraz modniejszego siedzenia przed komputerem.

Projekt polega na przeprowadzeniu naboru do szkółki wędkarskiej wśród dzieci i młodzieży do lat 16 z terenu czterech gmin powiatu płockiego: Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród i Bulkowo. Dzieci i młodzież uczestniczyć będą w spotkaniach szkółki 2 razy w miesiącu przez cały okres trwania projektu (spotkania 4-godzinne z teorią i praktyką; spotkania będą odbywały się na wolnym powietrzu, przy zbiornikach wodnych w Bodzanowie, a w przypadku złej pogody - w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów lub w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum w Bodzanowie). Ponadto zorganizowane zostaną 3 turnieje - zawody wędkarskie oraz konkursy, których laureaci otrzymają nagrody. W ramach projektu odbywać się będzie przeszkolenie i zapoznanie dzieci oraz młodzieży z tematyką wędkarską oraz z zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez liczne spotkania uczestników szkółki wędkarskiej, organizację imprez sportowych w postaci zawodów wędkarskich oraz różnych konkursów. Ponadto zaplanowany jest zakup 2 ławek do usytuowania nad brzegiem zbiornika wodnego. Projekt ma na celu propagowanie atrakcyjnej formy aktywnego spędzania wolnego czasu - obcowania z przyrodą podczas wędkowania. Realizacja projektu zostanie udokumentowana w postaci zdjęć na stronie internetowej Koła PZW nr 103 w Bodzanowie. Informacje o projekcie oraz turniejach zostaną przekazane do mediów lokalnych oraz mediów społecznościowych.

Rezultaty:

  1. Nabycie i rozwinięcie technik prawidłowego i dozwolonego przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, podniesienie poziomu umiejętności połowu ryb wśród uczestników projektu - 180 osób, 
  2. Organizacja zawodów wędkarskich, 
  3. Zakup sprzętu wędkarskiego, narybku oraz dwóch ławek do zamontowania nad brzegiem zbiornika wodnego w Bodzanowie,
  4. Organizacja konkursów - ekologicznego i plastycznego dla dzieci i młodzieży.