Letnie spotkania muzyczno - artystyczne

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa

Tytuł projektu: Letnie spotkania muzyczno - artystyczne

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-05-31 do 2017-11-10

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu spotkań muzyczno-artystycznych dla młodych i utalentowanych osób w wieku gimnazjalnym i licealnym, a także osób dorosłych. Promowanie uczestnictwa w tworzeniu życia kulturalnego na wsi. Podniesienie umiejętności muzycznych, plastycznych, uwrażliwienie młodzieży i starszych na poezję i film w połączeniu z muzyką. Poznawanie tradycji polskiej wsi i tradycyjnej muzyki ludowej.

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu spotkań o tematyce muzyczno - artystycznej. Spotkania będą prowadzone w pięciu różnych tematach na terenie różnych miejscowości gminy Brudzeń Duży. Każdorazowo spotkanie będzie odbywało się z towarzyszeniem orkiestry, która będzie zapraszać do uczestnictwa w spotkaniach poprzez czytanie poezji, malowanie, uczestnictwo w tradycyjnych obrzędach:

  1. Poezja a muzyka (czerwiec - Sikórz) - koncert plenerowy, recytacja wybranych tekstów piosenek wybitnych autorów, Festyn Rodzinny.
  2. Malarstwo a muzyka ( lipiec - Sobowo) - wykonanie przez dzieci i młodzież prac plastycznych inspirowanych wybranym utworem muzycznym.
  3. Film a muzyka (sierpień - Sobowo) - pokaz filmowy w świetlicy w Sobowie, znane tematy muzyczne w popularnych filmach - dyskusja.
  4. Tradycja a muzyka ( lipiec, sierpień - Brudzeń Duży) - obrzędy dożynkowe oraz tradycyjna muzyka ludowa, Festiwal Ginących Zawodów, Dożynki Gminne - koncert i widowisko słowno-muzyczne.
  5. Religia a muzyka (wrzesień - Sobowo) - spotkanie w kościele parafialnym w Sobowie, występy wokalno-muzyczne angażujące wszystkich uczestników spotkania.

Rezultaty:

  1. Zorganizowanie cyklu spotkań muzyczno-artystycznych dla młodych i utalentowanych osób w wieku gimnazjalnym i licealnym, oraz osób dorosłych,
  2. Podniesienie umiejętności muzycznych, plastycznych, uwrażliwienie młodzieży i starszych na poezję i film w połączeniu z muzyką oraz przekazanie wiedzy nt. tradycji polskiej wsi i tradycyjnej muzyki ludowej,
  3. Wzbogacenie oferty świetlicy wiejskiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa,
  4. Organizacja spotkań muzyczno - artystycznych w których wzięła udział grupa ok. 2000 osób.