Kuchenne rewolucje w Męczeninie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie

Tytuł projektu: Kuchenne rewolucje w Męczeninie

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-15 do 2017-09-30

Celem projektu jest wyposażenie odbiorców projektu w umiejętności praktyczne i elementarną wiedzę w zakresie żywienia, przygotowywania posiłków, kultury przygotowywania i spożywania posiłków. Nauka osób niepełnosprawnych przygotowywania posiłków sobie i innym, przybliżyć i wyeksponować zawód kucharza, zaprezentować podstawowe zasady uprawiania sztuki kulinarnej oraz pomóc przełamać wewnętrzne kompleksy osób niepełnosprawnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków z osobami zdrowymi.

Działania:

Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, objętych aktywizacją zawodową Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Płockiego. Będzie to cykl pięciu spotkań poświęconych różnorodnej tematyce branży kulinarnej. Spotkanie pierwsze poświęcone będzie zdrowej żywności, gdzie zaproszony ekspert przekaże nam wiedzę jak samemu uprawiać zdrową żywność oraz jak przygotowywać z niej szybkie i pożywne posiłki. Warsztat drugi poświęcony będzie wyeksponowaniu zawodu kucharza wraz z nauką gotowania potraw obiadowych, tzw. dań głównych - spotkanie to przeprowadzi wynajęty szef kuchni jednej z płockich restauracji. Warsztat trzeci to wyjazdowe szkolenie połączone z wyeksponowaniem zawodu piekarza. warsztat ten odbędzie się w jednej z lokalnych piekarni z terenu powiatu płockiego, gdzie uczestnicy wezmą udział w procesie produkcyjnym. Czwarty warsztat zostanie zorganizowany w siedzibie stowarzyszenia, jego celem będzie prezentacja zawodu cukiernika i nauka przygotowywania ciast i deserów. Nabyte na warsztatach wiedza i umiejętności będą przez uczestników praktykowane w codziennych zajęciach pracowni kulinarnej, prowadzonej przez WTZ.
Zwieńczeniem projektu będzie organizacja pikniku "z okazji zakończenia lata", gdzie posiłki przygotują i podadzą uczestnicy projektu.

Rezultaty:

  1. Aktywizacja edukacyjno - zawodowa min. 35 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płockiego,
  2. Przeprowadzenie 4 warsztatów tematycznych,
  3. Wyposażenie odbiorców projektu tj. osób niepełnosprawnych w umiejętności praktyczne i elementarną wiedzę w zakresie żywienia, przygotowywania posiłków, kultury przygotowywania i spożywania posiłków oraz nauka przygotowywania posiłków sobie i innym, przybliżenie i wyeksponowanie zawodu kucharza,
  4. Pomoc w przełamaniu wewnętrznych kompleksów u osób niepełnosprawnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków z osobami zdrowymi,
  5. Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych - 200 osób.