Inicjatywa senioralna "Druga młodość"

Wnioskodawca: "Miszewskie Słowiki" w Nowym Miszewie przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza"

Tytuł projektu: Inicjatywa senioralna "Druga młodość"

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-01 do 2017-11-30

Nowe Miszewo i okoliczne miejscowości to zwarty, silnie zaludniony obszar. Mieszkają tu także osoby starsze, które wskutek znacznego oddalenia od większych ośrodków kultury i aktywizacji osób starszych, same próbują organizować sobie czas. Dostęp do miejscowych, dostępnych instytucji kultury jest bardzo ograniczony. Brak jest realnych możliwości realizowania pasji i zainteresowań. Ograniczone możliwości komunikacyjne powodują utrudniony dostęp do miejscowości, w których potrzeby mieszkańców mogłyby być realizowane. W związku z tym lokalna społeczność odczuwa braki związane z szerszą aktywnością artystyczno-kulturalną, braki związane z niedoborem wiedzy i możliwości o dostępnych sposobach realizowania pasji i zainteresowań.

Celem projektu jest aktywizacja seniorów poprzez utworzenie chóru, złożonego z członków Grupy, którzy podtrzymywaliby tradycję lokalnego folkloru, ocalając ją od zapomnienia, tworzyliby współczesne aranżacje utworów wokalnych, rozwijając swoje umiejętności i realizując swoje pasje. Następnie prezentowaliby swoje dokonania na lokalnych wydarzeniach kulturalnych, przeglądach artystycznych, konkursach i zawodach tego typu. Zaspokoiłoby to potrzebę "bycia ważnym członkiem społeczności" mimo braku aktywności zawodowej związanej z wiekiem, a także potrzebę artystyczno-kulturową lokalnej społeczności.

Projekt polega na utworzeniu Chóru Seniorów, zakupieniu niezbędnego sprzętu muzycznego i nagłaśniającego do przeprowadzania prób i organizowania koncertów, przygotowania muzycznego utworów, ćwiczeń wokalnych, lekcji śpiewu oraz wzięcia udziału w koncertach podczas artystycznych wydarzeń lokalnych - dożynki, festyny (gminne i powiatowe), festiwale chórów senioralnych.

Rezultaty:

  1. Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie chóru (ok. 40 os.), którzy podtrzymują tradycję lokalnego folkloru, ocalając ją od zapomnienia np. lokalne przyśpiewki, 
  2. Opracowanie współczesnych aranżacji utworów wokalnych, rozwijając swoje umiejętności i realizując swoje pasje, następnie prezentowaliby swoje dokonania na lokalnych wydarzeniach kulturalnych, przeglądach artystycznych, konkursach i zawodach tego typu, 
  3. Wyposażenie w sprzęt muzyczny,
  4. Integracja lokalnej społeczności (członków Chóru oraz mieszkańców Nowe Miszewo i okolicznych miejscowości),
  5. Wniesienie wkładu kulturowego wspomagającego budowanie regionalnej tożsamości podczas koncertów - szacuje się, że podczas trwania projektu obejmie ona ok. 2000 osób,
  6. Stworzenie kapitału do funkcjonowania ośrodka kulturalno-artystycznego w Nowym Miszewie (odbiorcy - ok. 1000 os.).