Gminna Liga Tenisa Stołowego

Wnioskodawca: Gminny Klub Sportowy Spójnia w Małej Wsi

Tytuł projektu: Gminna Liga Tenisa Stołowego

Kwota dotacji: 3000,00 zł

Realizacja: Od 2017-08-01 do 2017-11-30

Cele projektu:

 • Zorganizowanie Gminnej Ligi Tenisa Stołowego,
 • Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • Podniesienie poziomu umiejętności gry w tenisa stołowego wśród uczestników projektu,
 • Integracja środowiska lokalnego podczas organizowania i przeprowadzania turniejów projektowych,
 • Wdrożenie uczestników projektu do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Zaszczepienie zasad zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży,
 • Stworzenie zdrowej alternatywy do coraz bardziej modnego siedzenia przed komputerem i telewizorem,
 • Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku lokalnym,
 • Stworzenie reprezentacji gminy na zawody wyższego szczebla.

Działania:

Przeprowadzenie trzech turniejów, z których punktacji wyłonieni będą zwycięzcy poszczególnych kategorii. Turnieje odbywać się będą systemem do dwóch porażek. Na podstawie wyników ustalona zostanie lista rankingowa. W celu nauki i podniesienia umiejętności sportowych planujemy przeprowadzenie cyklu treningów, które zostaną przeprowadzone przez instruktorów tenisa stołowego i nauczycieli wf. Do przeprowadzenia turniejów przeszkolone zostaną osoby dorosłe. Zostanie wzbogacona baza sprzętowa w postaci pięciu stołów i akcesoriów do nich. Realizacja projektu zostanie udokumentowana w postaci zdjęć i prezentacji opublikowanej na stronach klubu. Informacje o projekcie i turniejach zostanie przekazana do mediów lokalnych.

Informacje o projekcie i regulaminie udziału w Lidze zostaną przekazane nauczycielom wychowania fizycznego ze szkół z terenu Gminy Mała Wieś. Nauczyciele zbiorą chętnych ze swoich szkół i zorganizują wyjazd na pierwszy turniej. Rekrutacja odbędzie się podczas pierwszego Turnieju Gminnej Ligii Tenisa Stołowego. Uczestniczyć w nim będą nauczyciele wychowania fizycznego poszczególnych szkół.

Rezultaty:

 1. Zorganizowanie 3 turniejów Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, 
 2. Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży - 200 osób,
 3. Wzbogacenie bazy sprzętowej w postaci 3 stołów i osprzęt do tenisa,
 4. Przeszkolenie grupy wolontariuszy z zakresu przepisów tenisa stołowego,
 5. Spopularyzowanie tenisa stołowego wśród uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś,
 6. Podniesienie poziomu sportowego uczestników z zakresu tenisa stołowego,
 7. Wyłonienie uczniów prezentujących najwyższe umiejętności w tenisie stołowym w czterech kategoriach,
 8. Integracja środowiska gminnego.