Cykl imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych

Wnioskodawca: Grupa inicjatywna "Aktywni Razem" w Starych Święcicach przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Tytuł projektu: Cykl imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych "Aktywni Razem"

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-07-01 do 2017-10-10

Celem projektu jest integracja społeczności, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zorganizowanie imprezy plenerowo-rekreacyjno-sportowej: "Zawody tenisa stołowego". Dobrem ogólnym będzie utworzenie miejsca "Święcicka Ostoja", która umożliwi wspólne spotkania mieszkańców wsi.

Projekt zakłada stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności "Święcicka Ostoja", poprzez zaadaptowanie przestrzeni znajdującej się przy budynku Świetlicy Wiejskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy zajmujących wspólny budynek w miejscowości Stare Święcice. Poprawiona zostanie estetyka terenu poprzez posadzenie drzewek oraz roślin ozdobnych, zamontowanie ławeczek, pobudowanie grilla stacjonarnego i wydzielenie miejsca na ognisko.

Zostanie zorganizowana impreza plenerowa rekreacyjno-sportowa: "Zawody tenisa stołowego". Zawody zostaną zorganizowane dla całej społeczności w dwóch grupach wiekowych: 7-18 lat, oraz powyżej 18 lat. Na zawody zostaną zaproszeni również Harcerze i Zuchy 64 ADH w Małej Wsi oraz wszyscy mieszkańcy i sympatycy Starych i Nowych Święcic oraz Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.

Rezultaty:

  1. Utworzenie miejsca pn. "Święcicka Ostoja", która umożliwiła wspólne spotkania mieszkańców wsi oraz integrację społeczności poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego - 100 osób,
    zakup sprzętu niezbędnego do stworzenia miejsca spotkań pod nazwą "Święcicka Ostoja" (ławeczki parkowe, grill stacjonarny, śmietniczka),
  2. Zorganizowanie imprezy plenerowo-rekreacyjno-sportowej piknik integracyjny „Pożegnanie lata” połączony z I Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Mała Wieś, 
  3. Zintegrowanie lokalnej społeczności wokół dobra wspólnego,
  4. Aktywne korzystanie z utworzonego miejsca wypoczynku przez mieszkańców
  5. Poprawa wizerunku wsi,
  6. Wzbudzenie w mieszkańcach poczucia sprawczości,
  7. Rozbudzenie lokalnego wolontariatu.