Boisko w Radzanowie dla wszystkich

Wnioskodawca: GLKS "POLONIA" Radzanowo

Tytuł projektu: Boisko w Radzanowie dla wszystkich

Kwota dotacji: 4500,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-01 do: 2017-11-30

Celem projektu jest budowa trybun sportowych dla publiczności. Dobro wspólne, to integracja społeczeństwa i zachęcenie do oglądania meczy klubu, zawodów strażackich, festynów edukacyjno - kulturalnych w bezpiecznych i wygodnych warunkach. Dzięki temu na stadion zacznie przychodzić jeszcze więcej kibiców, uczestników, obserwatorów. Budowa trybun sportowych umożliwi mieszkańcom odnowienie tradycji spotykania się na trybunach w celach rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Projekt polega na budowie trybun na stadionie piłkarskim. Zakup trybuny stadionowej (33 miejsc, 1 przejście), na których w sumie będzie mogło zasiąść pond 30 osób. Samorząd lokalny zobowiązał się do rozbudowy trybun. Podjęto działania mające na celu uporządkowanie i wyrównanie terenu przy boisku. Poprawi to estetykę pobliskiego otoczenia i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców naszym obiektem.

Rezultaty:

  1. Budowa trybuny sportowej dla lokalnej społeczności,
  2. Stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przez tworzenie nowych wydarzeń, przedstawień, wystaw, przestrzeni, w których mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas),
  3. Zwiększenie atrakcyjności gminy dla mieszkańców (boisko jest teraz "sportową wizytówką" gminy - zintegrowaliśmy różne grupy sportowe,
  4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu,
  5. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz integracja społeczeństwa i zachęcenie do udziału meczy klubu, zawodów strażackich, festynów edukacyjno - kulturalnych w bezpiecznych i wygodnych warunkach.