Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY

Wnioskodawca: Grupa inicjatywna "Wolontariat działający przy GOPS w Słupnie" przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

Tytuł projektu: Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY

Kwota dotacji: 2500,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-24 do 2017-12-08

Życie w ciągłym pośpiechu, brak czasu na przyrządzanie wspólnie z dziećmi domowych posiłków, korzystanie z łatwo dostępnej żywności to pułapki dzisiejszego świata. To właśnie środowisko rodzinne wywiera wpływ na preferencje żywieniowe swoich dzieci. Zdrowy styl życia wiąże się również z aktywnością fizyczną dlatego poprzez nasze działania w projekcie chcemy motywować naszych mieszkańców do aktywności fizycznej oraz integracji. 

Celem projektu jest propagowanie trwałego zdrowego stylu życia. Poszerzenie wiedzy oraz świadomości mieszkańców gminy Słupno na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej w atmosferze zdrowej rywalizacji oraz integracji społeczeństwa gminy Słupno. Zwrócenie szczególnej uwagi na nadwagę, która w znacznym stopniu obciąża kości, zwłaszcza kręgosłup. Problemy z kręgosłupem to dziś prawdziwa plaga wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, której przyczyną jest niewłaściwa dieta, brak ruchu, wielogodzinne siedzenie jak również spędzanie wolnego czasu przed ekranem telewizora czy komputera.

Działania:

Projekt rozpocznie się podczas corocznego Festynu Rodzinnego w Wykowie, którego głównym celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, wyrabiane umiejętności zdrowego współzawodnictwa, zaangażowania do wspólnych zadań i działań. Zakup produktów spożywczych do przygotowania potraw na stoisku degustacyjno - promocyjnym, przyczyni się do zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie. Podczas pikniku dzieci będą miały możliwość przygotowania przekąsek typu: kanapki, sałatki owocowe. Projekt będzie opierał się na spotkaniach mieszkańców z kucharzem przygotowującym zdrowe posiłki. Uczestnicy projektu dowiedzą się jak wybierać zdrowe produkty, nauczą się komponować posiłki w taki sposób żeby były w pełni wartościowe. Zajęcia kulinarne odbędą się w specjalnie przystosowanych Świetlicach Wiejskich w: Miszewku Strzałkowskim, Cekanowie, Barcikowie. W kulinarne szranki konkursu kucharskiego stanie dziesięć 2 – osobowych drużyn (rodzic+ dziecko) z w/w sołectw. Każde zajęcia zakończą się degustacją potraw, nagrodami w postaci upominków, grami i zabawami sportowymi przy udziale wolontariuszy. W połączeniu ze zdrową żywnością odbędą się kursy przygotowane przez instruktorów samoobrony, instruktorów fitness, które będą trwały przez cały okres realizacji projektu. Dodatkowo podczas wakacji dla dzieci i ich rodzin zorganizowane zostaną rozgrywki piłki nożnej z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie gminy Słupno. Spotkania poprzedzone będą poczęstunkiem ze zdrową żywnością. Uwieńczeniem projektu będzie pokaz sztuk samoobrony, przygotowanie produktów ze zdrową żywnością w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. 

Rezultaty:

  1. Udział w projekcie 120 osób u których nastąpiły zmiany zachowań w zakresie zdrowego stylu życia, 
  2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć sportowych - 60 osób, 
  3. Poszerzenie wiedzy oraz świadomości mieszkańców gminy Słupno na temat wpływu żywienia poprzez organizację zajęć kulinarnych - 60 osób,
  4. Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej w atmosferze zdrowej rywalizacji oraz integracji społeczeństwa gminy Słupno,
  5. Wzrost zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży ze Szkół Podstawowych w Słupnie, Liszynie, Święcieńcu. 
  6. Powstała grupa młodych osób a także mieszkańców w rożnym wieku, którzy wspierają i promują program, zdrowego stylu życia,
  7. Organizacja spotkania podsumowującego dla lokalnej społeczności połączonego z pokazem sztuk samoobrony, zumby oraz produktów ze zdrową żywnością.