Vistula Dance Festiwal

Wnioskodawca: Grupa inicjatywna "Taneczny Wyszogród" przy Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie

Tytuł projektu: Vistula Dance Festiwal

Kwota dotacji: 3000,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-19 do 2017-09-23

Gmina Wyszogród to mała społeczność. Największym problemem jest zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Pomimo że potencjał jest ogromny to młodzież nie ma większych możliwości żeby realizować swoje pasje. Podobnie rzecz się ma z aktywnością fizyczną. W takich małych Gminach jak Wyszogród społeczność zamyka się w pewnych szablonach przez ograniczone możliwości. 

Główny cel projektu to danie szansy młodemu pokoleniu z Gminy Wyszogród na rozwijanie swoich pasji. Jak dzieci się realizują to również rodzice angażują się aktywnie w ich pasje.

Działania:

Zorganizowanie Festiwalu tanecznego pod nazwą "Vistula Dance Festiwal" nad Wisłą a dokładnie w wyszogrodzkim amfiteatrze. Do udziału zaproszone zostaną wszystkie młodzieżowe grupy taneczne z Powiatu Płockiego. Można powiedzieć, że będzie to przegląd młodzieżowych i dziecięcych talentów tanecznych z Powiatu Płockiego. Festiwal będzie także świetną promocją Gminy, Wisły oraz Powiatu.

Rezultaty:

  1. Zorganizowanie festiwalu tanecznego pod nazwą "Vistula Dance Festiwal" w wyszogrodzkim amfiteatrze nad Wisłą dla dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego,
  2. Danie szansy młodemu pokoleniu na rozwijanie swoich pasji oraz pobudzanie kreatywności,
  3. Integracja społeczna,
  4. Doświadczenie sceniczne dla młodych tancerzy,
  5. Praca zespołowa podczas przygotowań,
  6. Identyfikacja społeczna.