Różnorodne formy aktywności fizycznej

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Akademia lekkoatletyczna dzieci i młodzieży - orzeł team" w Bulkowie

Tytuł projektu: Różnorodne formy aktywności fizycznej

Kwota dotacji: 3000,00 zł 

Realizacja: Od 2017-06-11 do 2017-11-30

Cele projektu:

 1. Promowanie systematycznej aktywności fizycznej na różnym poziomie,
 2. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
 3. Integrowanie grup ćwiczebnych i społeczności lokalnej,
 4. Hartowanie organizmu poprzez zajęcia na świeżym powietrzu,
 5. Nauka różnorodnych metod treningowych dostosowanych do możliwości i umiejętności ćwiczących,
 6. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy u dzieci.

Projekt polega na prowadzeniu kilka razy w tygodniu zajęć lekkoatletycznych z dziećmi i młodzieżą, jak również zajęć fitness dla dorosłych dwa razy w tygodniu. Planowane są również zajęcia dla dzieci i ich rodziców dwa razy w miesiącu oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Działania:

 1. Przygotowanie planu treningowego na cały okres projektu,
 2. Ustalenie regulaminu uczestnictwa w zajęciach,
 3. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas różnorodnych form aktywności fizycznej,
 4. Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych z dziećmi cztery razy w tygodniu i zajęć fitness dla dorosłych dwa razy w tygodniu. Duża dawka aktywności fizycznej, muzyka, taniec.
 5. Zakup: materaców Bambi, materaców wielofunkcyjnych, czteroczęściowych, stepów do aerobiku trzystopniowego, roweru spiningowego stacjonarnego, wioślarza magnetycznego, ławeczki pod sztangę, ławki treningowej oraz zestaw hantli 2×2 kg.

Rezultaty:

 1. Wyposażenie sali sportowej w Firmie OlaTrans w Bulkowie (partner projektu) w sprzęt sportowy (rower spiningowy, ławeczka wielofunkcyjna do ćwiczeń, ławeczka do ćwiczeń na mięśnie brzucha, ergowiosła, stepy - 13 szt., materace duże - 2 szt., materace małe - 4 szt.),
 2. Wszechstronny i profesjonalny rozwój sprawności fizycznej ćwiczących tj. dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Bulkowo,
 3. Sukcesy sportowe dzieci trenujących LA: Kwalifikacje do Mistrzostw Mazowsza w biegach przełajowych - z. Skibińska, A. Warda, R. Mazurek, R. Żurańska, K. Mazurek, Bieg Tumski Płock - I miejsce z. Skibińska, r. Żurańska, II miejsce A. Warda, J. Raczyński.