Z kulturą za pan brat

Wnioskodawca: Grupa nieformalna "Cieślanie" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach

Tytuł projektu: Z kulturą za pan brat

Kwota dotacji: 2000,00 zł 

Realizacja: Od: 2017-06-20 do 2017-12-11 

Cieśle oraz okoliczne miejscowości to obszary typowo wiejskie, nie ma tam ośrodków kultury ani organizacji pozarządowych aktywizujących mieszkańców. Społeczności lokalnej, szczególnie biedniejszym rodzinom, zagraża wykluczenie społeczne. Zarówno dorośli, jak i dzieci nie mają możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy. Dostęp do szeroko pojętej kultury jest tu znacznie utrudniony. 

Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego wokół działań kulturalnych związanych z teatrem. Stworzenie miejsca, które będzie trwale służyło lokalnej społeczności oraz koła teatralnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Taka atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego połączona z wyjazdami do instytucji kulturalnych z pewnością zachęciłaby okolicznych mieszkańców do udziału w zajęciach i rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej teatru.

Działania:

 1. Spotkanie organizacyjne z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz absolwentami szkoły,
 2. Rekrutacja odbiorców projektu,
 3. Zakup kostiumów scenicznych,
 4. Montaż ławeczek na widowni,
 5. Zajęcia koła teatralnego, w czasie których uczestnicy będą przygotowywani do występów na scenie na uroczystościach,
 6. Spotkanie podsumowujące projekt „Z kulturą za pan brat”, przedstawienie efektów w formie występów artystycznych połączonych z prezentacją folderów, ulotek i fotografii.

Rezultaty:

 1. Zakup ławek umożliwiających zagospodarowanie terenu przeznaczonego na amfiteatr, dzięki czemu powstało miejsce spotkań kulturalnych dla społeczności lokalnej,
 2. Zakup kostiumów które uatrakcyjniły występy szkolnego koła teatralnego. Dzięki występom dzieci nabrały śmiałości i pewności siebie,
 3. Organizacja spotkań mieszkańców (200 osób) które stanowiły okazję do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, rozmów o sztuce,
 4. Integracja mieszkańców wokół działań kulturalnych (wspólne uroczystości z okazji Narodowego Czytania "Wesela" w Gminie Bodzanów, nadania imienia szkole, wieczornicy listopadowej),
 5. Organizacja warsztatów teatralnych, dzięki temu poszerzyła się wiedza uczestników projektu na temat teatru i spektakli teatralnych
 6. Zwiększenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych społeczności lokalnej poprzez wspólne przygotowywanie i celebrowanie uroczystości oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią i miastem, co pozytywnie wpłynęło na zapobieganie wykluczeniu społecznemu (bezpłatne zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanych prowadzących, aktorów; zakup biletów do teatru, pokrycie kosztów przejazdu na trasie Cieśle - Płock).