Działania w internecie

Skarbnica wiedzy/baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych
Termin: 1 maja – 15 grudnia 2017r.
Liczba odsłon: 91687 (planowano 2000) w tym unikalni użytkownicy 46281
Osoba odpowiedzialna: 1 – Specjalista ds. serwisu internetowego i promocji

Wykonane zadania:

 1. Zbieranie materiałów od trenerów, opracowanie graficzne i skład 4 poradników w formie pdf:
  Zasady współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów,
  Tworzenie projektów dla społeczności lokalnej,
  Finanse w organizacji pozarządowej,
  PR i Fundraising.
 2. Udział i dokumentowanie warsztatów.
 3. Nagranie filmów z postępów realizacji 27 inicjatyw lokalnych.
 4. Opracowanie broszurek informacyjnych o realizowanych inicjatywach lokalnych.
 5. Współredagowanie tekstów na strony www, do poradników.
 6. Promocja Powiatu Płockiego jako grantodawcy.
 7. Administracja strony www.

Baza dobrych praktyk strona http://www.mlodzirazem.pl/rozwojngo - przewodnik dla organizacji, klubów, grup społecznych, które działają w lokalnych społecznościach oraz w przyszłości chcą zrobić "coś" dla społeczności lokalnej.

Strona zawiera przykłady zrealizowanych inicjatyw (filmy, zdjęcia, broszury nt. pisania wniosków, sprawozdawczości, fundraisingu, PR), które są inspiracją dla innych, motywacją do napisania własnego wniosku i realizacji działań.

Strona zawiera 4 poradniki pdf:

 • Zasady współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów.
 • Tworzenie projektów dla społeczności lokalnej.
 • Finanse w organizacji pozarządowej.
 • PR i Fundraising.

oraz 27 filmów dokumentujących inicjatywy lokalne.