Gala podsumowująca projekt

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Płocku

Program:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Prezentacja efektów programu realizowanego na terenie Powiatu Płockiego tj.:
  WARSZTATY ukierunkowane na wzrost wiedzy członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim nt.: „Zasad współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów”, „Tworzenie projektów dla społeczności lokalnej”, „Finanse w organizacji pozarządowej” oraz „PR i Fundraising;
  - świadczenia udzielane beneficjentom projektu poprzez mobilne doradztwo stacjonarne i oraz on – line w zakresie: prawno – organizacyjnym, tworzenia projektów o dofinansowanie, realizacji projektów, współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, pomoc w obsłudze finansowo-księgowej oraz promocji.
  27 INICJATYW LOKALNYCH realizowanych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie – w których wzięło udział ponad 6350 osób. Autorami inicjatyw są przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, lokalnych liderów którzy przyczynili się do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, promocji wolontariatu, zwiększenia zaangażowania społecznego w życie publiczne.
  BAZA DOBRYCH PRAKTYK strona http://mlodzirazem.pl/rozwojngo/ - przewodnika dla organizacji, klubów, grup społecznych, które działają w lokalnych społecznościach oraz w przyszłości chcą zrobić "coś" dla społeczności lokalnej. Strona zawiera przykłady zrealizowanych inicjatyw (filmy, zdjęcia, broszury nt. pisania wniosków, sprawozdawczości, fundraisingu, PR), które są inspiracją dla innych, motywacją do napisania własnego wniosku i realizacji działań. Strona zawiera 27 filmów dokumentujących inicjatywy lokalne oraz 4 poradniki pdf pt:
  Zasady współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów, Tworzenie projektów dla społeczności lokalnej, Finanse w organizacji pozarządowej, PR i Fundraising
 3. Prezentacja zrealizowanych inicjatyw – dobre praktyki.
 4. Wolontariusz – kto to taki? Prezentacja sylwetek ludzi – liderów lokalnych inicjatyw, którzy za nim stoją
 5. Uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w Programie Działaj Lokalnie ..... - 2017.
 6. Wręczenie statuetek – wyróżnienie za najlepszą kreatywną kampanię promocyjną realizowanej inicjatywy.
  Wyróżnienia przyznawane są tym, którzy przy wykorzystaniu różnych form promocji promowali realizowane przez siebie inicjatywy. Wykorzystane formy promocji to: Facebook, strony www, filmy, artykuły prasowe, audycje radiowe, fotorelacje w internecie, plakaty, pocztówki.
 7. Przedstawienie propozycji współpracy na rok 2018.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań w obszarze inicjatyw obywatelskich oraz zakreśleniem wizji dalszej współpracy międzysektorowej w zakresie regrantingu.