Działania

»GALA podsumowująca projekt - czytaj ...

»MOBILNE DORADZTWO dla organizacji, klubów, grup inicjatywnych - czytaj ...

»WARSZTATY
 dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych
 - czytaj ...

»KONKURS "DZIAŁAJ LOKALNIE"
Cel: praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych. W ramach konkursu przyznaliśmy 27 grantów (z 45) na kwotę 68.000,00 zł. 


Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. "Działaj Lokalnie" jest jedynym programem, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Dzięki współpracy z Powiatem Płockim możemy wesprzeć 27 projektów, która są naprawdę potrzebne danej, konkretnej społeczności.

Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego "Działaj Lokalnie" wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.
 
»DZIAŁANIA W INTERNECIE - czytaj ...