Działania

»GALA podsumowująca projekt - czytaj ...

»MOBILNE DORADZTWO dla organizacji, klubów, grup inicjatywnych - czytaj ...

»WARSZTATY
 dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych
 - czytaj ...

»KONKURS "DZIAŁAJ LOKALNIE"
Cel: praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych. W ramach konkursu przyznaliśmy 27 grantów (z 45) na kwotę 68.000,00 zł. 


Program prowadzony był z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. "Działaj Lokalnie" jest jedynym programem, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Dzięki współpracy z Powiatem Płockim wsparliśmy 27 projektów, która były naprawdę potrzebne danej, konkretnej społeczności.

Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów była lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabyli nowe umiejętności, nauczyli się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego "Działaj Lokalnie" wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.
 
»DZIAŁANIA W INTERNECIE - czytaj ...