O Projekcie

Zadanie "Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych powiatu płockiego" realizowane było w partnerstwie z Powiatem Płockim. Docelowo wzmocniło III sektor, aby organizacje mogły skutecznie realizować cele statutowe i przygotować wiejskie środowisko lokalne oraz grupy nieformalne i osoby indywidualne z terenu powiatu płockiego do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promować współpracę międzysektorową, nauczyć samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego do ich społeczności lokalnych.

W ramach zadania zaproponowane zostały kompleksowe bezpłatne wsparcie w postaci: udziału w 4 warsztatach stacjonarnych integrujących beneficjentów, mobilnego doradztwa prowadzonego metodą stacjonarną (w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestników miejscu i formie) oraz on - line (możliwość skorzystania także z usługi zdalnie: e-mail, skype, inne komunikatory).

Ponadto przeprowadzony został konkurs "Działaj lokalnie" - na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celu wyłonić inicjatywy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe, kluby lub grupy nieformalne.
Powstała strona internetowa zadania - skarbnica wiedzy - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych zawierająca poradniki tematyczne, broszury, opisy i relacje zdjęciowe/filmowe z prowadzonych inicjatyw lokalnych. Uczestnicy podczas Gali podsumowujące mieli okazję zaprezentować efekty działań oraz poznali dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim oraz ich realizatorów - wolontariuszy.