WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Działaj Lokalnie V - II Edycja

Internetowy Konkurs Opowiedz miał na celu promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu "Działaj Lokalnie V" oraz upowszechnienie idei lokalnej aktywności.

W zwiazku, z tym Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" udostepnił miejsce na serwerze Regionalnemu Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Głosować na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach Internetowego Konkursu Opowiedz mogliście od 13 do 29 lutego 2008r.

Zajeliśmy trzecie miejsce, wszystkim głosujacym serdecznie  dziekujemy


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku pełni rolę
Lokalnej Organizacji Grantowej. Nasz teren działania to pięć powiatów. Łączymy lokalne ośrodki grantobiorcze w lokalne grupy działania, które wzajemnie współpracują, konsultują się
i wymieniają pomysłami, pracami, a także uczestniczą wzajemnie w organizowanych wydarzeniach.

Program “Działaj Lokalnie V”
wywołał zmianę w myśleniu mieszkańców.
Przekonali się oni, że łatwo można coś zmienić
w swojej okolicy dzięki ciekawemu społecznie
przydatnemu projektowi.

Daliśmy ludziom iskrę, która nadal płonie.

Zobacz:

Miejsce młodzieży w tradycji ...

Czym skorupka za młodu ...

Jest takie miejsce ...

Szlakiem przydrożnych ...

Młodzieżowe warsztaty ...

Z przeszłością w przyszłość

mapp.gif

Program "Działaj Lokalnie V" w liczbach:
34 zrealizowane projekty
Udzieliliśmy granty na kwotę: 71 000,00 zł
Pozyskany wkład finansowy grantobiorców: 135 205,55 zł
Pozyskany wkład niefinansowy grantobiorców: 116 764,19 zł
Zaangażowanych wolontariuszy: 828 osób
Liczba szkoleń,warsztatów i seminariów: 341
Liczba uczestników warsztatów, szkoleń: 5941 osób
Liczba imprez otwartych: 92
Liczba uczestników spotkań otwartych: 24820 osób
Powstałe grupy zadaniowe: 113
Nowe place zabaw, świetlice: 3
Powstałe organizacje: 1
Punkty informacji: 32
Nowe publikacje: 19

Nasi darczyńcy:
Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, Urząd Miasta Płocka, WFOŚiGW w Warszawie.