WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Równe szanse dla wszystkich

         Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” realizował w miesiącach październik - grudzień 2007r. projekt „Równe szanse dla wszystkich” w ramach Rządowego Programu FIO „Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży - promocja inicjatyw w zakresie budowania sieci informacji młodzieżowej o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym; inicjatyw na rzecz pobudzania aktywności społecznej młodzieży z terenów wiejskich”.

Zobacz:

W ramach projektu....
Moje miejsce na rynku pracy

                                                   fio.jpg