WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Program stypendialny "Moje Stypendium" 2007/2008

ms.png

Program stypendialny na rok akademicki 2007/2008 w ramach programu „Moje Stypendium”

Program Moje Stypendium  jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia.
Dlatego pragniemy dać szansę młodym ludziom w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.
Wiemy jak kosztowna jest nauka w dzisiejszych czasach. Jest dużo ludzi zdolnych a brak środków finansowych często przekreśla szansę kontynuacji nauki i zdobycia wykształcenia.
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki i jej kontynuowaniem w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na młodych ludzi, spełniających kryteria Programu.
Stypendia przysługiwać będą młodzieży uczącej się w uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, zamieszkującej powiaty: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński i sochaczewski.

Główny rezultat jaki chcemy osiągnąć jest pomoc młodzieży z naszego regionu. Osoby korzystające ze wsparcia stypendialnego będą miały łatwiejszy start w dorosłe życie. 

Uczestnikami programu mogli zostać  studenci uczelni wyższych, którzy wypełnili wniosek
o przyznanie stypendium oraz przesłali w formie papierowej na adres Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ul. Stary Rynek 20 , 09-400 Płock do dnia 8 października 2007r.

Nasi Stypendyści

ms.jpg