WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Fabryka Inicjatyw

W dniach 26-28 czerwca 2007 roku w  Sendeniu Gm. Łąck odbyły się warsztaty dla grup młodzieżowych współpracujących z 4 młodymi Funduszami Młodych,
z Płocka, Żyrardowa, Białobrzeg i Radomia.

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” opracował projekt przeprowadzenia warsztatów aktywizujących i integracyjnych dla grup młodzieżowych z terenu działania uczestników programu Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych.

Program Fabryka Inicjatyw powstał na rzecz realizacji celów oświatowych i wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.

Realizacja warsztatów była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Koncernu Energetycznego ENERGA SA O/Płock.

Celem organizacji warsztatów jest pomoc w przygotowaniu i koordynowaniu dobrych projektów aktywizujących społeczność lokalną oraz budowanie sieci współpracy grup z terenu województwa mazowieckiego.  

Dobry projekt to taki, który uczy przydatnych w życiu umiejętności, wywodzi się z autentycznych zainteresowań ludzi i zbliża ich do ich własnych celów. Ponieważ każdy projekt ma swoja strukturę, czyli cele i harmonogram - jest on zadaniem dla całej grupy.

Warsztaty będą pomocą w znalezieniu własnej drogi podczas współpracy z innymi ludźmi w trakcie realizacji projektów. Pomogą także rozpoznać własne mocne strony i indywidualne potrzeby podczas pracy. 

Ponadto zachęcanie do działania i rozwijania zainteresowań, nauka komunikowania
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacnianie więzi międzyludzkich i chęci działania na rzecz społeczności lokalnych.

Zaktywizowanie młodzieży może pomóc im w radzeniu sobie z własnymi problemami, uczy przedsiębiorczości, otwartości na ludzi, pomaga w akceptacji siebie, podnosi poczucie własnej wartości i wiary we własne siły. Jest alternatywą dla świata frustracji i uzależnień.

          Wrażenia uczestników:

Damian z Radomia

Współpraca między grupami młodzieżowymi z różnych regionów wydaje się być bardzo dobrym pomysłem. Dzięki takiej współpracy można poszerzyć swoje doświadczenia związane z realizacją projektów. Jednak realizacja takiego wspólnego projektu może przysporzyć dużo problemów i niewątpliwie jest to o wiele trudniejsze w realizacji. Dobrym prognostykiem na przyszłość może być jednak projekt „Pajęczyna” łączący działania wszystkich uczestników warsztatów.

Kamila z Płocka

W trakcie warsztatów poznałam nowe osoby z Radomia, Żyrardowa i Białobrzegi. Wymieniliśmy się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektów, opowiedzieliśmy o ich realizacji. W przyszłym roku chcielibyśmy zrealizować podobne warsztaty.

Frycek z Radomia

Swoim znajomym powiem, ze warsztaty były dobrze zorganizowane, cykl prowadzenia warsztatów był bardzo dobrze przygotowany. Nauczyliśmy się, jak pisać dobrze projekty, jak pozyskiwać sponsorów partnerów.

Zdjęcia w naszej galerii - Zapraszamy