WITAMY arrow PROGRAMY
piątek, 22 marca 2019

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Programy

 2018


Aktywna ochrona sowy uszatej na terenie Powiatu Płockiego

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 90720,00 zł

 


Utworzenie ścieżek przyrodniczych
pt. "Chronione gatunki flory i fauny"


dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 81550,00 zł

 


Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 92448,00 zł

 


Festyn w Wyszogrodzie

Festyn organizowany był w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

 


Festyn w Nowym Duninowie

Festyn organizowany był w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
 

 


Wiślane spotkania

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 


Bohaterowie niepodległej

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Bezpieczni Seniorzy


 STYPENDIA POMOSTOWE 2018-2019

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 
PAFW

DZIAŁAJ LOKALNIE - W POWIECIE PŁOCKIM

Strona projektu: www.mlodzirazem.pl/dlwpowiecie

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2018

  

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,

Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce


EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA

   

 2017


Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków
na Ziemi Płockiej - Etap II

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 
w formie dotacji, w kwocie 51162,00 zł


Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży
w regionie płockim

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 
w formie dotacji, w kwocie 12400,00 zł


Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków
pszczół na Ziemi Płockiej - etap I

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 
w formie dotacji, w kwocie 52676,00 zł

 


DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2017

  

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce


EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA

  

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 2017Partnerami naszych działań byli: Urząd Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Miejski Ogród Zoologiczny, Brudzeński Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Płock. Dziękujemy również za pomoc oraz zaangażowanie firmie SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Płocku, która bezpłatnie odebrała zebrane odpady nad Wisłą

STYPENDIA POMOSTOWE 2017 - 2018

 
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 
PAFW
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. 

Z TUMSKIEGO WZGÓRZA SPOGLĄDAM NA WISŁĘ,
KRÓLOWĄ POLSKICH RZEK

współfinansowany ze środków
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

  


DZIAŁAJ LOKALNIE
- ROZWÓJ NGO I AKTYWNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
POWIATU PŁOCKIEGO

Strona projektu: www.mlodzirazem.pl/rozwojngo

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa MazowieckiegoKONKURS 2017 na INICJATYWY ODDOLNEWSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH  oraz ROZWÓJ ORGANIZACJI

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM"


 2016


Z TUMSKIEGO WZGÓRZA SPOGLĄDAM NA WISŁĘ,
KRÓLOWĄ POLSKICH RZEK

współfinansowany ze środków
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

  


Aktywna ochrona chronionych gatunków
ssaków na Ziemi Płockiej

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 46620,00 zł


CHROŃMY JEŻE

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
- ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016
 

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce


WOLONTARIAT PRACOWNICZY 2016STYPENDIA POMOSTOWE 2016 - 2017

 
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.  

FIO-MAZOWSZE LOKALNIE  2016 Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM"  


2015


Nazwa zadania: Program edukacyjny
POZNAJMY JEŻE - ICH ZWYCZAJE I UPODOBANIA 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 16300,00 zł

 


 Wolontariackie aktywności obywatelskie
w Regionie Płockim współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mlodzirazem.pl/wolontariat  

 


DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2015

         

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
"Młodzi Razem"


Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.  

 STYPENDIA POMOSTOWE 2015 - 2016 

 
Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 


 2014


  WYDAWNICTWO PN.:
DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY - BOGACTWEM PRZYRODY, HISTORII, MIEJSC I LUDZI
   
 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10300,00 zł

Umowa dotacji nr 0778/14/EE/D z dnia 7/11/2014r.

 


WARSZTATY PN. EKOLOGICZNIE
W REGIONIE PŁOCKIM
 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14800,00 zł

Umowa dotacji nr 0785/14/EE/D z dnia 12/11/2014r.

 


 DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - 2014

         

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


FIO-MAZOWSZE LOKALNIE 

Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest "FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ MLODZI RAZEM".


AGRAFKA 2014-2015 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. 


STYPENDIA POMOSTOWE 2014/2015 

 PAWF


WOLONTARIAT PRACOWNICZY

2013


 W KONTAKCIE Z NATURĄ - AKTYWNA EDUKACJA STACJONARNA I TERENOWA

 
 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14800,00 zł


DBAMY O PRZYRODĘ NA MAZOWSZU
- KONKURSY EKOLOGICZNE
 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł

 

finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego FIO


FIO 


 DWA BRZEGI. TROCHĘ JAK SĄSIEDZI
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego FIO


FIO

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII
         

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


Wolontariat pracowniczy 2013

 


AGRAFKA 2013/2014


 

STYPENDIA POMOSTOWE 2013/2014

 PAWF


 

STYPENDIA POMOSTOWE 2012/2013

 PAWF

 2012

dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
mazowsze         
dofinansowany przez Powiat Płocki
 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 83400,00 zł

 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23600,00 zł

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23100,00 zł
               
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego FIO


FIO

        
"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


STYPENDIA POMOSTOWE 2012/2013
PAWF


AGRAFKA 2012/2013


AGRAFKA 2011/2012


STYPENDIA POMOSTOWE 2011/2012
PAWF

2011

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podsumowano projekty realizowane przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”:

„My dla regionu”, „Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa”, Młodzieżowa Akademia Aktywności”,

oraz projekt: „Wisła - rzeka polska i płocka” realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. - czytaj ...

MY DLA REGIONU

mazowsze

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Działaj Lokalnie

EKOLOGICZNE SOBOTY - AKTYWNA EDUKACJA TERENOWA

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  15700,00 zł

AGRAFKA 2011/2012

STYPENDIA POMOSTOWE 2011/2012
PAWF

W ramach kampanii „Mieszkam w Płocku, mój 1 procent też”, organizowanej przez Urząd Miasta Płocka, płockie organizacje pozarządowe miały wyjątkową możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkańcom Płocka w dniu 19 marca 2011r. w Galerii Handlowej Mazovia - czytaj ....

STYPENDIA POMOSTOWE 2010/2011
PAWF

AGRAFKA AGORY 2010/2011

Agrafka Agory

2010

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” wraz z Maltańską Służbą Medyczną byli inicjatorami kolonii w Bad Kissingen, zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenów powiatu płockiego, które dotknęła powódź. - czytaj ...

Wyjazd dzieci został dofinansowany ze środków międzynarodowej organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach programu „POMOC POWODZIANOM”.

STYPENDIA POMOSTOWE 2010/2011
PAWF

AGRAFKA 2010/2011

AGRAFKA AGORY 2010/2011

Agrafka Agory

"MY DLA REGIONU"

II Edycja


AGRAFKA MUZYCZNA 2010/2011
fundacja_pro_bono

STYPENDIA POMOSTOWE 2009/2010
PAWF

2009

"WOLONTARIUSZ - kto to taki?"

Projekt  „WOLONTARIUSZ - kto to taki?” finansowany jest ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.


mazowsze


"MY DLA REGIONU"

Projekt  „My dla regionu” finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Starostwa Powiatowego w Płocku.


mazowsze         STAROSTWO PŁOCKIE

STYPENDIA POMOSTOWE 2009/2010
PAWF

AGRAFKA 2009/2010

AGRAFKA MUZYCZNA 2009/2010
fundacja_pro_bono

2008

"STYPENDIA POMOSTOWE 2008/2009"
PAWF

"MOJE STYPENDIUM 2008/2009"
MS

"AGRAFKA MUZYCZNA 2008/2009"
fundacja_pro_bono

"BLIŻEJ SIEBIE"

Program „Bliżej siebie - Wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO oraz Energa Operator SA O/Płock i Starostwa Powiatowego  w Płocku.
FIO

"POŁĄCZMY SIŁY, ZRÓBMY COŚ DOBREGO DLA INNYCH"
Działaj Lokalnie

"RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH"
STAROSTWO PŁOCKIE
Starostwo Powiatowe  w Płocku

 ARCHIWUM