WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Co zrobić, gdy...
Program „Co zrobić gdy...” realizowany przez Młodzieżową Drużynę Ratowniczą
działającą, przy Funduszu Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Programu Młodzież.

                                                                   

        Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w Płocku wspiera grupy, które chcą
wyrównywać szanse rozwojowe młodzieży z różnych środowisk. W tym również „Młodzieżową
Drużynę Ratownicza” z Radzanowa, która swą działalność wolontarystyczną prowadzi od kilku lat, przy organizacjach pozarządowych i ośrodkach kultury lub DPS-ach.


       Celem projektu: „Co zrobić, gdy...” jest zaangażowanie mieszkańców małych społeczności w działania zmierzające do zwiększenia szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z Gminy Radzanowo, Mała Wieś, Słupno i Płock i włączenie w te działania aktywnej młodzieży.

      W efekcie Ci młodzi ludzie postanowili, połączyć siły i spróbować poprzez realizację tegoż
programu rozwijać swoje zainteresowania, spełniać „pożyteczne” marzenia oraz pasje. Dlatego do udziału w warsztatach zaproszono młodzież z poza projektu, która zechce w przyszłości realizować lokalne projekty. 
             

Głównym zamierzeniem podjętego przedsięwzięcia było zorganizowanie warsztatów z niesienia I pomocy, które odbyły się na początku sierpnia, prowadzone przez Ratowników z Maltańskiej Grupy Ratowniczej.


Kurs prowadzony przez wyszkoloną kadrę dał możliwość poznania oraz rozwinięcia zainteresowań: kształtowania wrażliwości oraz umiejętności reagowania na potrzeby i problemy ludzi. Podobnie szkolenie BHP uświadomiło uczestnikom, konieczność niesienia I pomocy, przełamania strachu i zdecydowanemu działaniu w momencie zagrożenia życia. Zajęcia pozwoliły również uzmysłowić fakt, iż każdy jest w stanie udzielić I pomocy, bez względu na panujące warunki oraz zaopatrzenia w środki.

Egzamin, który odbył się na zakończenie warsztatów, potwierdził sumienny udział uczestników.

     

     
Drużyna Pożarnicza z Radzanowa może pochwalić się już pierwszymi sukcesami w swojej dziedzinie, ponieważ od dwóch lat odnosi sukcesy na zawodach powiatowych. 


     

Również i w tym roku, w lipcu podczas festynu w Radzanowie odbyły się zawody strażackie, gdzie nasi beneficjenci zajęli czołowe miejsca. Dla młodych będących w szeregach straży to nie tylko sposób na przeżycie przygody, ale co ważniejsze szansa zrobienia czegoś dla społeczeństwa, m.in. niesienie pomocy starszym, niepełnosprawnym, oraz umożliwianie włączanie się w działalność na rzecz potrzebujących.

 

Realizacja projektu wzbudza zainteresowanie młodych ludzi, głównie ze względu na to, że można urzeczywistniać swoje pomysły. Dlatego już można zaobserwować osoby, które chcą nauczyć się projektowania i aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności.