WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


"Integracyjne Mazowsze"
foto_godlo.gifherb.gifwfos.jpg


         
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizuje program „Integracyjne Mazowsze” finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Płocku.

         
         Projekt ma na celu zwiększenie aktywności małych społeczności lokalnych poprzez różnego rodzaju warsztaty kulturalne, edukacyjne i aktywizujące do działań. Ponadto zaangażowanie mieszkańców małych społeczności w działania zmierzające do zwiększenia szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
Chcemy też wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży z różnych środowisk, pokazując, że świat może być niekoniecznie szary, ale to, jakim „on” będzie zależy niejednokrotnie od nich samych.

Rezultaty zostaną osiągnięte poprzez różne działania m.in.:
  • warsztaty z udziałem młodzieży i osób pracujących z nimi dostarczające doświadczeń, rozwijające umiejętności  i otwierające nowe perspektywy
  • warsztaty edukacyjne - prezentacja zrealizowanych projektów młodzieżowych i zwiększenie możliwości młodych ludzi, w dokonywaniu zmian dla dla siebie i swojego środowiska
  • plener przyrodniczo - artystyczny pod nazwą "Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Płockiej"
  • wydarzenia przygotowane z zaangażowaniem młodzieży (imprezy środowiskowe, integracyjne)
  • wyjazd studyjny do ośrodków kulturowo cennych.


        Udział w przedsięwzięciu jest sposobnością do poznania nowych dziedzin kultury i sztuki, metod zintegrowanej pracy w grupach oraz komunikacji międzypokoleniowej. Liczne wyjazdy pozwolą uzmysłowić różnice w pobliskich regionach, poznać ciekawych ludzi i ich pasje.
Najważniejszym efektem jest zaktywizowanie małych grup społecznych do działań poprzez warsztaty kulturalno-edukacyjne.