WITAMY
środa, 17 lipca 2019

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie
Projekt pn. "'Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" skierowany jest do młodzieży z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.

Jak piękne jest Mazowsze, chyba większość z nas dorosłych wie, ale czy wiedzą to młodzi ludzie? Na Mazowszu jest tak wiele skarbów - przyrodniczych, historycznych, architektonicznych, czy kulturowych - że każdy powinien je poznać.

W wyniku realizacji projektu chcemy wykształcić grupę turystów kulturowych, których zachęcimy do aktywności i zainteresujemy poznaniem miejsc ciekawych pod względem turystycznym i kulturowym.

Cel główny:
Aktywizacja młodzieży do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych oraz wzmacnianie udziału młodzieży w życiu społecznym poprzez ich uczestnictwo w festiwalu piosenki turystycznej, konkursu fotograficznego, warsztatów terenowych połączonych z rejsami oraz warsztatów kulturowo-turystycznych.

Działania:
1. Dźwiękospacery po Mazowszu - festiwal piosenki turystycznej - czytaj więcej

Miejsce: Amfiteatr w Wyszogrodzie, bulwary nadwiślańskie.
Adresaci konkursu: młodzież z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.
Termin: 14 czerwca 2019r.
Cele:
- popularyzacja piosenki turystycznej,
- promowanie w sposób artystyczny walorów turystycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz historycznych Mazowsza,
- propagowanie turystyki - jako  alternatywy  na  aktywne  spędzanie  czasu  wolnego,
- pogłębianie wiedzy i świadomości młodzieży na temat walorów okolicy, w której żyją i mieszkają.
Zadanie realizowane było w amfiteatrze usytuowanym na skarpie wiślanej z widokiem na zakola rzeki w sąsiedztwie Muzeum Wisły, góry zamkowej i wielu innych atrakcji turystycznych i kulturowych.

2. Spacer po Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz rejsy statkiem po Wiśle 
- warsztaty terenowe
- czytaj więcej

Miejsce: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, bulwary nadwiślańskie w Wyszogrodzie, tramwaj wodny.
Termin: 14 czerwca 2019r.
Uczestnicy: młodzież uczestnicząca w festiwalu.

Warsztaty były imprezą towarzyszącą festiwalowi piosenki turystycznej, które zapewniły młodzieży aktywnie uczestnictwo w przedsięwzięciu oraz zachęciły do uprawiania turystyki kulturalnej. Prowadzone były m.in. Wyszogrodzkim Muzeum Wisły, które ma siedzibę w najbardziej malowniczej części miasta - na skarpie wiślanej z widokiem na zakola rzeki w sąsiedztwie amfiteatru.
Warsztaty miały charakter otwarty.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   

3. Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo - konkurs fotograficzny
- czytaj więcej

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami
należy złożyć lub przesłać w terminie do 25 września 2019r.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poznania miejsc kulturowych i turystycznych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zainspirowanie do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków oraz historii Zachodniego Mazowsza.
Konkurs przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.


4. Sztuka pamięci - czyli niedziela w skansenie - 3 imprezy plenerowe

Proponowane imprezy: Niedziela w Skansenie, Żniwa w Skansenie, Wykopki w Skansenie.
Termin: czerwiec - wrzesień 2019 roku
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Dzięki przeprowadzonym działaniom grupa młodzieży zdobędzie umiejętności pracy twórczej inspirowanej przestrzenią wiejską oraz spopularyzowana zostanie wiedza dotycząca dorobku tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego Mazowsza jakim jest Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Przedsięwzięcie I - Niedziela w Skansenie
2 czerwca 2019r. młodzież uczestniczyła w zajęciach prezentujących dawne zajęcia domowe i gospodarski, poznała zwyczaje i prace chłopskie związane z okresem wiosennym. Zainspirowani poznaniem dawnych zajęć uczestniczyli w zajęciach ubijania masła w kierzance, przędzenia wełny na kołowrotku, wykonywanie wycinanek do ozdabiania wnętrz czy też prania na tarze, a także poznawali tradycyjne metody obróbki zboża.

Mieli również okazje poznać zabawy zainspirowane dawnymi codziennymi zajęciami wiejskimi. Uczestniczyli w lekcji kaligrafii w wiejskiej izbie szkolnej a na podwórku wiejskiej szkoły mali odkrywcy folkloru poznawali: dawne gry i zabawy dziecięce z początku XX wieku m.in chodzili na szczudłach, toczyli fajerki i obręcze, strzelali z procy i przeciągali linę. Niezwykle ciekawe były warsztaty wykonywania szmacianych lalek, papierowych wiatraczków, kwiatów z bibuły, ludowych wycinanek i budowania miniatury chłopskiej chaty.

Wiejskie chałupy otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami czy pasiekami oraz żyjące w zagrodach zwierzęta sprawiają wrażenie wsi wciąż tętniącej życiem.
Na kiermaszu rękodzieła, rzemiosła, produktów regionalnych i tradycyjnych potraw młodzież poznała szeroki asortyment produktów regionalnych i tradycyjnego jedzenia.

Celem naszym jest, aby młodzież poznała wartość dziedzictwa kulturowego, które jest zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury regionalnej oraz jej trwania, a także rozbudzić u młodych ludzi przywiązanie do rodzinnego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           

Przedsięwzięcie II - Żniwa w Skansenie

Termin: sierpień 2019 roku
Program:
1. Udział młodzieży w koszeniu zboża kosą, kosiarką konną i żniwiarką, a także kombajnem Vistula - inscenizacje z aktywnym udziałem zwiedzających;
2. Udział młodzieży w młóceniu cepami, oczyszczanie ziarna wialnią, cięcia sieczki ręczną sieczkarnią oraz mielenia ziarna młynkiem do kaszy - inscenizacje z aktywnym udziałem zwiedzających;
3. Prezentacja zwyczajów żniwnych, jakim jest obrzęd „strojenia przepiórki”;
4. "Jak to ze zbożem było" - warsztaty;
5. Warsztaty wykonywania ozdób ze słomy prowadzone w izbie lekcyjnej;
6. Pokaz podbieranie zboża sierpem oraz stygowania;
7. Udział w zajęciach z jazdy wozem lub w siodle.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż oraz zaprezentowanie tradycyjnych metod ich obróbki. Uczestnikom warsztatów zaprezentowane zostaną tradycyjne metody przetwarzania zbóż na produkty niezbędne w gospodarce chłopskiej (ziarno, mąka, sieczka, kasze). Odbędą się także pokazy: koszenia kosą i kosiarką konną, podbieranie zboża sierpem, wiązania snopów i ustawiania styg (stygowanie) oraz warsztaty młócenia zboża cepami, oczyszczania ziarna przy pomocy wialni, wyrób kaszy, a także mielenie ziarna w żarnach.
Na najmłodszych uczestników imprezy czekać będą pokazy interaktywne z cyklu "JAK TO ZE ZBOŻEM BYŁO".

Przedsięwzięcie III - Wykopki
Termin: wrzesień 2019r
Celem imprezy jest przybliżenie jesiennych prac polowych, wykonywanych na wsi w XIX i na początku XX wieku. Tłem pokazów będzie wieś mazowiecka przełomu XIX i XX wieku.
Program:
1. Tradycyjne metody zbioru ziemniaków z udziałem zwiedzających: wykopywanie ziemniaków przy pomocy motyk, zbiór ziemniaków przy pomocy kopaczki konnej, jak również pokaz sortowania ziemniaków,
2. Proces gręplowania owczej wełny za pomocą gręplarni mechanicznej oraz ręcznych grępli (szczotek), przędzenie wełny na kołowrotku, kręcenie powrozów; międlenie i rafowanie lnu,
3. Kiszenie kapusty w drewnianej beczce.
4. Pokazy i inscenizacje z użyciem dawnych narzędzi, degustacja przetworów, zwierzęta w zagrodach;
5. Wystawy przygotowane w zagrodach chłopskich, dworze ziemiańskim, galerii rzeźby i powozowni;
6. Zwyczaje i obrzędy ludności wiejskiej zamieszkującej teren północnego Mazowsza przed stu laty;
7. Pokazy jesiennych prac gospodarskich w chałupie i na polu oraz ludowego rzemiosła;
8. Prezentacjach ręcznego tkania szmacianych chodników, łuskania fasoli i mechanicznego gręplowania wełny;
9. Inscenizacje ukazujące życie wspólnoty wiejskiej.

Gospodarze pracują przy orce konnej i bronowaniu, strzygą owce i czeszą wełnę w gręplarni. Gospodynie międlą i rafują len, przędą na kołowrotku, kiszą kapustę i ogórki zgodnie z dawnymi recepturami, wyciskają sok z pomidorów i ubijają masło w kierzance. W warsztatach pracują snycerz, stolarz, plecionkarz, kowal i szewc. Wiejski kram stanowi jedyną w swoim rodzaju okazję do uzupełnienia domowej spiżarni ekologicznymi warzywami i owocami pochodzącymi ze skansenowskich upraw. Na polanie płonie ognisko, w którym pieczone są ziemniaki zebrane z pól. Na scenie amfiteatru występują zespoły ludowe prezentujące rodzimy folklor.
Wszystkie ziemiopłody wykorzystane do pokazów pochodzić będą z upraw własnych Muzeum. Czas oczekiwania na pieczone ziemniaki wypełnią koncerty zespołu ludowego.
Imprezie towarzyszyć będą wystawy okolicznościowe oraz prezentacja maszyn do uprawy ziemiopłodów (buraków, ziemniaków).

Oprócz proponowanych walorów edukacyjnych i turystycznych chcemy też zachęcić młodzież do podejmowania działań w ramach projektów grantowych - które nasza fundacja organizuje, pielęgnujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Mazowsza.


5. Seminarium podsumowujące projekt pn. "Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie"

Uczestnicy: młodzież uczestnicząca w projekcie.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Płocku.
Program:
1. Powitanie uczestników.
2. Przedstawienie efektów zadania.
3. Co dał mi projekt "Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" - wypowiedzi młodzieży.
4. Finał konkursu fotograficznego pn. "Moda na Mazowsze - turystycznie i kulturowo"
5. Prezentacji wystawy pokonkursowej.

 
6. Promocja

Projekt będzie promowany poprzez: baner (Roll‐up) pełen kolor, oznakowany - baner promował będzie zadanie podczas warsztatów, happeningu, lokalnych festynów/imprez plenerowych oraz poza działaniami w siedzibie Fundacji. Służył będzie w trakcie trwania projektu jak po jego zakończeniu.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego