WITAMY arrow WITAMY
wtorek, 20 października 2020

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768
17.08.2020r.

Ogłaszamy konkurs Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy ich dzieciom.

W imieniu Fundacji 4F Pomaga i Federacji Funduszy Lokalnych chcemy podziękować pracownikom służby medycznej za ich niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w walce z koronawirusem.

Zależy nam także na propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Łącząc te dwie idee ogłaszamy konkurs, w ramach którego 1000 młodych osób z całej Polski otrzyma karty podarunkowe 4F na zakup strojów sportowych o wartości 500 zł.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji pozarządowych zlokalizowanych we wszystkich województwach.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" jest odpowiedzialna za teren 24 powiatów województwa mazowieckiego:
Grodzki Płock, płocki,
ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski,
mławski, nowodworski, ostrołęcki, Grodzki Ostrołęka, ostrowski,
płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki,
sochaczewski, Grodzki Warszawa, warszawski zachodni,
węgrowski, wołomiński, wyszkowski i żuromiński.


Kto może aplikować do konkursu: Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, których rodzice lub opiekunowie pracują w służbie medycznej jako: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, salowe, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjny.

Harmonogram konkursu:

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 17 sierpnia do 6 września.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 września.

Wręczenie kart podarunkowych nastąpi 18 października.

Jak aplikować do konkursu?

Wejdź na stronę konkursu dostępną pod adresem
http://dziekujemybohaterom.splashthat.com,
a następnie uzupełnij prosty formularz
dostępny tutaj
 
 

Organizatorem konkursu jest Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce,
a Fundatorem nagród Fundacja 4F Pomaga


W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze maile lub zapytania na facebooku
 21.07.2020r.

Ogłoszenie
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. - czytaj więcej ...

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

W tym celu do 19 sierpnia 2020r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

19.07.2020r.

Projekt ASOS - Senior 60+ w kulturze -
czytaj więcej ...


Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z w partnerstwie z Dziennym Domem Senior + w Stanowie realizuje projekt „Seniorzy 60+ w kulturze”

Zadanie pn. „Senior 60+ w kulturze” ma charakter edukacji kulturalnej, w którym zaangażowani będą seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz młodzież i dzieci z terenu 4 gmin powiatu płockiego tj. Bodzanowa, Bulkowa, Radzanowa i Brudzenia Dużego.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań m.in.:

1. Warsztaty muzyczno - teatralne pn. „Teatr młody duchem” dla 10 seniorów i 10 dzieci lub młodzieży z każdej gminy, łącznie 80 uczestników z 4 gmin.
2. Spektakl pn. „Opowieść Wigilijna” będący efektem warsztatów muzyczno-teatralnych, składający się z 4 inscenizacji słowno-muzycznych tj. I temat: „Opowieść Wigilijna – samotność” II temat: „Opowieść Wigilijna - radość” IIII temat: „Opowieść Wigilijna – wybaczenie” IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”.
3. Otwieramy się na świat - warsztaty wyjazdowe dla seniorów – uczestników warsztatów muzyczno – teatralnych.
4. Warsztaty fotograficzne pn. „Ja senior” dla 15 seniorów z każdej gminy, łącznie 60 uczestników z 4 gmin.
5. Film pn. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ... – jako efekt 4 spektakli teatralnych.
6. Gala podsumowująca pn. „Opowieść Wigilijna”.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów teatralnych zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych dla tych seniorów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania związane z teatrem, sztuką, estradą, piosenką i tańcem. Adresatami są wszyscy Ci, którzy pragną kreatywnie spędzić czas, poznać ciekawych ludzi, pokonać barierę wstydu, uczyć się i przekazywać wiedzę.

W wyniku kilkumiesięcznej pracy powstaną 4 spektakle - inscenizacje słowno-muzyczne pn. I temat: „Opowieść Wigilijna - samotność”, II temat: „Opowieść Wigilijna - radość”, IIII temat: „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”, IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”.
Ze spektakli będzie nagrany film, promujący projekt i przedstawiający efekty pracy 4 grup senioralnych.

Przeprowadzone zostaną również warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności do przygotowania wspólnej wystawy pn.. „Senior z pasją”, prezentującej w formie zdjęć oblicze seniora – wesołego, pełnego życia i optymizmu – pokazanego w różnych sytuacjach i zdarzeniach, w otoczeniu obiektów historycznych, kulturowych i religijnych np. podczas dożynek, świąt, czy przy strojeniu figurek przydrożnych oraz w życiu codziennym. Wystawa prezentowana będzie podczas gali sumującej projekt oraz podczas wydarzeń otwartych dla ogółu społeczeństwa. Chcemy pokazać, że wiek nie stanowi przeszkody w czerpaniu radości życia i w uprawianiu hobby.

Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas Gali podsumowującej w trakcie której zaprezentowane zostaną również 4 spektakle powstałe w ramach projektu oraz wygłoszony zostanie wykład nt. „Jak przeżywać święta Bożego Narodzenia?”.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.


Ogłoszenie wyników konkursu Działaj lokalnie 2020

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2020 Komisja wyłoniła spośród 30 wniosków aplikacyjnych 22 projekty - lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego. Zgłoszono również 1 wniosek jako inicjatywę DL.

Komisja dokonała oceny wniosków tym samym wspierając projekty, które:

- przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii np. w takich obszarach jak: edukacja, sport, kultura, zdrowie, aktywność społeczna;
- dotyczą różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online;
- inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego;
- mają jasno zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 75 000,00 zł

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE I DOFINANSOWANYCH
- pobierz ...
LISTA WNIOSKÓW NIEPRZYZNANYCH
- pobierz ...

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE
- pobierz ...

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji na e-mail lub telefonicznie.
Bardzo prosimy grantobiorców o poprawienie wniosku oraz budżetu projektu do wysokości przyznanej dotacji.
Następnie z grantobiorcami podpisane zostaną umowy.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

Kontakt: w godzinach 7.00 – 16.00 (pon.-pt.)
Osoba do kontaktu: Iwona Marczak
tel. 510 270 036, 514 263 249
e-mail: ,
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)
Kontakt osobisty – po uzgodnieniu telefonicznym.

Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


31.05.2020r.

Segreguj odpady

Celem głównym projektu "Segreguj odpady" jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośników cyfrowych tj. telebimów i ekranów LCD w autokarach komunikacji miejskiej, promujących nawyk selektywnej zbiórki odpadów oraz wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania odpadów.

"Segreguj odpady" - obejrzyj spot edukacyjny na telebimach reklamowych led.

 

"Segreguj odpady" - obejrzyj spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.


 

 

"Solidarni z bohaterami czasu epidemii"
- Wyniki konkursu grantowego


Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego
realizowanego w ramach Przedsięwzięcia "Solidarni z bohaterami czasu epidemii"
Komisja wybrała 5 lokalnych inicjatyw
zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Laureatami konkursu zostali:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
Tytuł projektu: "Razem możemy znacznie więcej
Gmina Radzanowo pomaga medykom i mieszkańcom"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,
Realizator: Grupa pn. MASECZKOMANIACY
Tytuł projektu: "Mieszkańcom Pomożemy... Maseczki Uszyjemy"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzeniu Małym "KGW Aktywny Brudzeń"
Tytuł projektu: "Silni Razem"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki" w Główinie
Tytuł projektu: "Nasze maseczki to nie chusteczki''
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Razem - dla Miasta i Gminy Gąbin,
Realizator: Grupa pn. Aktywne mieszkanki Miasta i Gminy Gąbin
Tytuł projektu: "Szycie maseczek
sposobem na ograniczenie negatywnych skutków epidemii"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł


Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,
a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

Niebawem skontaktujemy się z Państwem w celu podpisania umów.

Pozostałych grantobiorców zachęcamy do udziału
w konkursie grantowym DZIAŁAJ LOKALNIE ogłoszonym w dniu 24.04.2020r.


Przedsięwzięcie "Solidarni z bohaterami czasu epidemii" (dalej Przedsięwzięcie)
jest wspólną inicjatywą Programu "Działaj Lokalnie" (dalej DL)
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (dalej ARFP)
oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w partnerstwie z Nationale-Nederlanden.

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


W TEJ EDYCJI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE”
PRIORYTETEM JEST PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII
ORAZ JEJ NEGATYWNYM SKUTKOM.

Termin składania wniosków: do 24 maja 2020 r.
Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 75 000,00 zł

Regulamin konkursu oraz więcej szczegółów
w zakładce: "zadziałaj lokalnie w powiecie płockim"
lub kliknij na logo programu
20 lat Działaj lokalnie

 

 Uwaga zmiana regulaminu
konkursu grantowego Działaj Lokalnie:


Zmiany dotyczą:
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
punkt 1., podpunkt 5) - dodano zapis: Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
punkt 1., podpunkt 8) - dodano zapis: wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2020 roku projektów służących walce z epidemią
lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii.

W Lokalnym Konkursie Grantowym "Działaj Lokalnie" 2020
wspierane będą projekty, które:


    przewidują działania dotyczące walki z epidemią
oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii.
Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów,
np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej.
Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania,
np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego,
przeniesienia ich do przestrzeni online

oraz

    inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.


 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ - MŁODZI RAZEM"
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden

ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach przedsięwzięcia "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

-WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REGULAMIN ...

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie społeczności lokalnych,
które w zaistniałej sytuacji epidemicznej,
inicjują działania zapobiegające jej skutkom.

"Szyjesz maseczki, pomagasz personelowi szpitala,
a może wspierasz osoby w kwarantannie?
Jeśli chcesz kontynuować lub rozpocząć działania
i potrzebujesz wsparcia możemy Ci pomóc!
Każda forma wolontariatu w czasach,
z którymi przyszło nam się teraz zmierzyć jest na wagę złota".


Wnioski należy składać do dnia 23.04.2020 roku

 
KOMUNIKAT !!!
 
Szanowni Państwo, czas, w którym się znaleźliśmy
wymaga mądrych i odpowiedzialnych decyzji.
 
Zatem biuro Fundacji od dnia 16 marca 2020r. będzie zamknięte.

Od tego dnia pracujemy zdalnie.
 
Zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną
- pod nr 510 270 036, 

https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem
, Messenger,

mailową - fundusz@mlodzirazem.pl lub iwmar2305
@o2.pl
Komunikat ws. konkursu grantowego
DZIAŁAJ LOKALNIE!!!
Drodzy grantobiorcy!
Wyjątkowa sytuacja w kraju zmusza nas do zmiany terminu ogłoszenia konkursu Działaj Lokalnie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz dbając o zdrowie mieszkańców naszego powiatu, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin naboru wniosków.
Przecież by dobrze zaplanować działania projektowe niezbędna jest współpraca wielu ludzi, a to w obecnej sytuacji jest niewskazane i niemożliwe.

Oczywiście nie przerywamy pracy, cały czas DZIAŁAMY LOKALNIE- zarówno my, jak i Wy oraz nasi DARCZYŃCY.

Z poważaniem, Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji

Konkurs "Opowiedz…", prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie" miał na celu zachęcenie grantobiorców Programu do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

Prace można było zgłaszać w 4 kategoriach konkursowych.
Kategoria: MIEJSCE
Kategoria: CZŁOWIEK
Kategoria: MOTYW
Kategoria: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody.

Więcej w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE - czytaj ...

FORMA PRAC
Reportaż filmowy lub krótki film nie dłuższy niż 2,5 minuty.

Nagrody przeznaczone są dla organizacji lub grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.

II etap to udział w konkursie ogólnopolskim, który obejmuje lata 2019 i 2020.
Prace zwycięskie z konkursu lokalnego zostaną zgłoszone przez ODL do etapu ogólnopolskiego, gdzie po raz kolejny będą mogły zostać nagrodzone.
Czyli to ODL zdecyduje, które prace konkursowe przekaże do etapu ogólnopolskiego, wybierając najlepsze z dwóch edycji konkursu lokalnego.

Nagrodą jest sprzęt nagłaśniający, zakupiony ze środków programu "Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 


17.10.2019r.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2019/2020, w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

910/2018/PSP Sieradzki Bartosz
922/2019/PSP Żmijewska Justyna

Serdecznie gratulujemy !!!

Zapraszamy do przeczytania PORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU - opisane są w nim jakich formalności jakie należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium oraz o jakich rzeczach trzeba pamiętać.

11.10.2019r.

Wyniki Konkursu Fotograficznego
pn. "Mazowsze - turystycznie i kulturowo" -
czytaj ...

Konkurs skierowany był do młodzieży (powyżej 10 roku życia)
z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.

Działania w ramach projektu "'Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" - czytaj ...

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

18.09.2019r.

Jubileusz 15-lecia działalności Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" oraz 15-lecia „Działaj Lokalnie” na Ziemi Płockiej - Programu wspierającego aktywność obywatelską.

 

13 września 2019r. obchodziliśmy w pięknej nadwiślańskiej scenerii na statku “Marianna” Jubileusz 15-lecia. Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.

Patronat medialny objęli:
- Tygodnik Płocki

- infoPłock TV


Jubileusz rozpoczęliśmy od występu muzycznego gościa specjalnego Jubileuszu Pana Ryszarda Wolbacha - wokalisty, autora tekstów, kompozytora, gitarzysty. Dziękujemy P. Ryszard Wolbach oraz menadżerce p. Beacie Szafraniec za wspaniały koncert.
Piętnaście lat w życiu organizacji takiej jak nasza fundacja, to szmat czasu. Żeby realizować projekty, aktywizować lokalne społeczności i promować region trzeba wykonać ogrom pracy przy zaangażowaniu wielu ludzi, partnerów i darczyńców. Dlatego Jubileusz był okazją do podziękowania tym, którzy przyczyniają się do naszych sukcesów.

Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy wspierają działania fundacji, są jej PARTNERAMI:
1. P. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
2. p. Mariusza Bieńka – Starosty Płockiego
3. P. Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka
4.P. Tomasza Kominka - Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji - Dyrektora Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
5. p. Lecha Dąbrowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego
6. Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
7. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Polsce
8. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
9. Firmy Levi Strauss Poland w Płocku

   

  

 

Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości.

08.08.2019r.


 "Decydujesz, pomagamy" - grant dla naszej fundacji - jesteśmy w gronie najlepszych!

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” zajęła II miejsce zdobywając 7062 głosów na realizację projektu pn. "EKOPOMYSŁ – TWÓRCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE".
Jest to projekt społeczny skierowany do dzieci i młodzieży z Regionu Płockiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokonsumentów, którzy w życiu codziennym będą traktować odpady w swoich gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady oraz jak ograniczyć indywidualną konsumpcję.

Program "Decydujesz, pomagamy" jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego działania jest wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.


 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
realizuje konkurs grantowy Działaj lokalnie 2019

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019
komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 59 wniosków aplikacyjnych 46 projektów
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych
m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania 123 000,00 zł

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. "Działaj lokalnie w Powiecie Płockim - II edycja", dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


2 nagrody dla Fundacji - Młodzi Razem za Program Działaj Lokalnie


21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski Konkurs pn. „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”.
Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk Ośrodków Działaj Lokalnie, zrealizowanych w latach 2017-2018, w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.

Nasza Fundacja zdobyła aż dwie nagrody w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych za dobra praktykę pn. "Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim" oraz efektywna komunikacja za dobra praktykę pn. "Medialnie o Działaj Lokalnie.

Ten sukces zawdzięczamy naszym Partnerom, Darczyńcom oraz beneficjentom Programu DL.
W szczególności dziękujemy samorządom tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego oraz Delegaturze Urzędu w Płocku (Tomasz Kominek), Starostwu Powiatowemu w Płocku (Mariusz Bieniek, Karolina Koper), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Działaj Lokalnie).

 

12.03.2019r.

 

Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant na cele statutowe Fundacji.
Program grantowy "Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności.

 

19.03.2019r.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.  

Nabór wniosków zakończony

Więcej informacji na stronie realizatora konkursu:

http://mazowszelokalnie.pl

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"