WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


"Kuźnia Marzeń - Razem i w działaniu"

Projekt „Kuźnia Marzeń - Razem i w działaniu" ma na celu zwiększenie aktywności małych społeczności lokalnych poprzez różnego rodzaju warsztaty kulturalne, edukacyjne i aktywizujące. Ponadto zaangażowanie mieszkańców małych miejscowości w działania zmierzające do zwiększenia szans rozwojowych i edukacyjnych.Podczas realizacji programu odbędą się:


Warsztaty dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, pt. „Wokół lokalnej przedsiębiorczości”

Konkurs grantowy pt. "Pracownia Umiejętności" Dając granty grupom mło¬dzieżowym, chcemy by sami realizowali dział¬ania na rzecz społeczności lokalnych i wy¬korzystywali zdobyte umiejętności oraz włączali w nie swoich kolegów i koleżanki.


Warsztaty nigeryjskie - w programie prezentacja strojów nigeryjskich, muzyki, dań kulinarnych poznanie obyczajów i tradycji Nigerii

Warsztaty plenerowe w Sierpcu i Warszawie. Pozwalają na obrazowe przedstawienie miejsc kulturowo cennych dla Ziemi Mazowieckiej
 

Warsztaty programu edukacji ekologicznej opartej na społecznościach „KRĄG". Mają na celu zintegrowanie ludzi z różnych regionów Mazowsza w celu wspólnego działania na rzecz środowiska oraz naukę pisania i realizacji projektów.
 

Warsztaty dla młodzieżowych liderów ochrony środowiska

Zakres tematyczny zajęć:
- Ochrona środowiska
- Edukacja konsumencka
- Komunikacja społeczna
- Tworzenia projektów
- Zasady rozwoju zrównoważonego


Warsztaty fotograficzne:
1. „ABC pięknej fotografii" - mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie fotografii użytkowej, kreacyjnej, w tym podstaw fotografii reklamowej, portretowej, architektury, pejzażu.
Jest to również okazja do zapoznania się z zakresem technik klasycznych, cyfrowych oraz procesów chemicznych, z którymi ma styczność każdy fotograf.
2. „ABC - aby było ciekawie” - są dla osób początkujących, ale z zacięciem artystycznym.

Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ćwiczenia odbywać się będą w sali Gminnego Ośrodka Kultury i sali Ochotniczej Straży Pożarnej, pod kierunkiem instruktora Mariusza Wolskiego z Łodzi.

Warsztaty plastyczne organizowane w świetlicy w Barciku i Sannikach, pełnią funkcję integracyjną, dzieci i młodzież tworzą prace artystyczne razem z młodzieżą niepełnosprawną ze Szkoły w Mocarzewie, mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej czy po prostu z dorosłymi osobami.

Warsztaty teatralne pt. „Mickiewicz wielkim poetą był". Poprzez warsztaty chcemy rozbudzić zainteresowania teatralne młodzieży, przybliżyć twórczość Adama Mickiewicza. Podsumowaniem projektu będzie inscenizacja „Ślubów panieńskich". Warsztaty poprowadzi Grażyna Zielińska aktorka Teatru Dramatycznego w Płocku i serialowa.

Warsztaty pożarnicze - poznanie tradycji pożarniczych poprzez spotkania ze strażakami, pokazy ćwiczeń strażackich, nauka pierwszej pomocy, zabawy zręcznościowe.

Remont i adaptacja pomieszczeń w OSP w Radzanowie z przeznaczeniem na świetlicę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Imprezy integracyjne oraz prezentacje efektów działań warsztatowych.Program realizowany jest przez:

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem"
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock ; Grzybów ½, 09-533 Słubice
tel. 024 268 37 74

Partnerzy Programu:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock
tel. 024 268 37 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
ul. Warszawska 23,09-472 Słupno
tel. 024 261 91 78

Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach
ul. Warszawska 19, 09-540 Sanniki;
tel. 024 277 61 70

Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie
ul.Szkolna3,09-451 Radzanowo
tel. 024 261 34 84

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
ul. Rolna4/2,09-451 Radzanowo
tel. 024 265 46 45


Projekt wspierany jest przez:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Narodową Agencję Programu Młodzież
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
Polską Telefonię Cyfrową operatora sieci Era i Heyah
Starostwo Powiatowe w Płocku