WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Baza wolontariatu


 

WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie.
WOLONTARIAT - jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.
Źródło: Volunteering Ireland.
WOLONTARIUSZ - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

wolon4.jpg
Wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku 

Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie: 
"O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" uchwalonej w 2003 roku
(Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Jeżeli chcesz być wolontariuszem, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji lub instytucji. 

WEJŚCIE

Mazowsze 
Projekt  „WOLONTARIUSZ - kto to taki?” finansowany jest ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.