Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjnej służącej do edukacji ekologicznej w powiecie płockim

W ramach zadania utworzono ścieżkę edukacyjną na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami PGO w Płocku Sp z o.o. Zakład Produkcyjny w Kobiernikach.

Ścieżka składa się z 15 tablic edukacyjnych, 3 terenowych pomocy edukacyjnych i ogrodu dydaktycznego wraz z instalacjami obrazującymi procesy zachodzące w przyrodzie (zestaw 1) tj. hoteli dla owadów - 3 szt., - roślin wieloletnich tj. drzewa i krzewy (26 szt.), nasadzeń łąki kwietnej oraz instalację kosza na odpady - kompostownika ogrodowego z tablicami edukacyjnymi.

Elementy zadania:

I. Utworzenie  ścieżki edukacyjnej służącej do edukacji ekologicznej.
Lokalizacja: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami PGO w Płocku Sp z o.o. Zakład Produkcyjny w Kobiernikach.

Ścieżka edukacyjna składa się z:


1. 4 szt. pionowych tablic edukacyjnych.  

Tematyka 4 tablic – prawidłowa segregacja poszczególnych frakcji odpadów:
 1. Metal i tworzywa sztuczne – jak segregować, porady, ciekawostki;
 2. Papier – jak segregować, porady, ciekawostki;
 3. Szkło – jak segregować, porady, ciekawostki;
 4. Bioodpady – jak segregować, porady, ciekawostki.

2. 8 szt. pionowych tablic edukacyjnych.   
Tematyka 8 tablic:

 1. Jak postępować z odpadami – hierarchia sposobów postępowania, w tym zapobiegania;
 2. Cykl „życia” odpadów, w tym uwzględnienie PSZOK-u;
 3. Co ile się rozkłada oraz ciekawostki dot. postępowania z odpadami;
 4. PSZOK: co zbiera, czyli prawidłowe postępowanie z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi;
 5. Schemat zakładu zagospodarowania odpadów (sortownia);
 6. Kompostuję, nie marnuję – zasady działania kompostowni;
 7. Profil składowiska odpadów;
 8. OZE – energia ze słońca i wiatru.

3. 1 szt. tablicy edukacyjnej obrotowej- EKOGRA
Konstrukcja i zakres tematyczny: kafle pogrupowane na 4 grupy odpowiadające pojemnikom na odpady: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bio, zamocowane na metalowych prętach (po 4) umożliwiających obracanie i przypisanie odpowiednich odpadów do danego pojemnika.

4. 2 szt. tablic poziomych z ekogrą i tablic poziomych z cyklem życia odpadów.
2 tablice/stoliki z grą edukacyjną (1 szt.) oraz schematem „Cyklu życia odpadu” (1 szt.) z przymocowanymi ławkami (po 2 szt.) w tym po jednej z oparciem. Blat stolika i oparcie z nadrukiem, utwardzony i polakierowany.

5. 3 szt. terenowych pomocy edukacyjnych - gabloty dotyczące 3 frakcji odpadów
Gabloty dot. prawidłowej segregacji frakcji:

 1. metale i tworzywa sztuczne;
 2. papier;
 3. szkło.

6. Ogród dydaktyczny wraz z instalacjami obrazującymi procesy zachodzące w przyrodzie –zestaw 1
Elementy:

 1. hotel dla owadów - 3 szt.
 2. rośliny wieloletnie 26 szt. tj. Brzoza brodawkowata; Brzoza pożyteczna; Brzoza czarna; Sosna zwyczajna; Sosna górska; Sosna Limba; Sosna czarna; Jodła; świerk; Modrzew; Klon pospolity; Klon jawor; Klon polny; Grab; Buk; Wiąz; Jesion; Olcha; Topola biała, Topola Czarna oraz krzewy nektarodajne tj. Głóg; Dereń; Jarzębina; Rokitnik; Kruszyna, Leszczyna; nasadzenia łąki kwietnej;
 3. kosz na odpady - kompostownik ogrodowy z tablicami - 1 szt.

II. Piknik edukacyjny realizowany w ramach utworzonej infrastruktury terenowej
W miejscach wykonania ścieżki edukacyjnej zorganizowaliśmy 2 pikniki edukacyjne, przy wykorzystaniu tablic edukacyjnych, terenowych pomocy edukacyjnych i ogrodu dydaktycznego wraz z instalacjami obrazującymi procesy zachodzące w przyrodzie. Podczas pikniku prowadzone są warsztaty oraz konkursy wiedzy.
Uczestnictwo w piknikach jest bezpłatne i dostępne dla ogółu społeczeństwa.
Łącznie w piknikach wzięło udział ponad 400 osób.

 
 
 
 
 
„Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjnej służącej do edukacji ekologicznej
w powiecie płockim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl w kwocie 75000,00 zł”
 
Współfinansujący: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp z o.o.


 
Całkowita wartość projektu: 137 638,00 zł 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com