Ważne linki


 www.dzialajlokalnie.pl 

Skarbnica wiedzy o Programie Ogólnopolskim DZIAŁAJ LOKALNIE - Zapraszamy


  www.pafw.pl

W Polsce Programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z ogólną poprawą jakości oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Przy realizacji celów programowych Fundacja ściśle współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi. Fundacyjne programy są zarządzane przez wybrane organizacje, zaś komisje niezależnych ekspertów podejmują decyzje o przyznawaniu dotacji i stypendiów. PAFW, w konsultacji z Partnerami z trzeciego sektora, opracowuje koncepcję programu, finansuje go bądź pozyskuje środki zewnętrzne. A następnie, współpracując z Realizatorem Programu, monitoruje i ocenia przebieg oraz efekty przedsięwzięcia.

Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowania PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u Realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację.

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

   www.filantropia.org.pl

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce to wyjątkowe miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Starają się inspirować i pomagać działać w bardzo różnym zakresie. Mają w swoim dorobku programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspierają lokalne społeczności, nagradzają firmy zaangażowane społecznie, wyzwalają w ludziach chęć pomagania.

Nowoczesna filantropia to nie rozdawanie pieniędzy czy prezentowanie gotowych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany postaw życiowych.

Programy

DZIAŁAJ LOKALNIE, LOKALNE PARTNERSTWA PAFW, GCLS, AGRAFKA AGORY, FUNDUSZEWIECZYSTE, SPOŁECZNIK ROKU, GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI, FUNDUSZ PODWÓJNE WYZWANIE, DOBROCZYŃCA ROKU, PREZESI WOLONTARIUSZE, THE GIVING CIRCLE


  www.ngo.pl

Portal dla organizacji pozarządowych - ZAPRASZAMY