Do pobrania

Wszelkie materiały informacyjne: serwisy społecznościowe, dokumenty merytoryczne, ulotki, materiały prasowe, rzeczy/produkty (gadżety reklamowe), publikacje i filmy wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. 

Materiały te powinny być opatrzone logotypami: Programu "Działaj Lokalnie", Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego przekazanymi przez Darczyńcę. Na produktach, materiałach powstałych w ramach projektu należy umieścić trwałe oznakowanie z informacją o dofinansowaniu z logami darczyńców.

Ponadto: Na wszelkich wydarzeniach organizowanych przez realizatorów inicjatyw lokalnych (warsztaty, happeningi) powinna być tablica/plakat z informacją o dofinansowaniu (jak wyżej). Należy promować darczyńców i projekt w lokalnych mediach oraz dbać o dobre imię Darczyńców.


  - Logotypy

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


  - Logo Fundacji "FLZP Młodzi Razem"

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Powiatu Płockiego

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


  - Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Działaj lokalnie

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


Materiały dla grantobiorców

Przewodnik  

Karta ewidencji wolontariusza

Porozumienie wolontarystyczne

Zgoda na wykorzystanie zdjęć

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie partnera/darczyńcy - wkład niefinansowy

Zestawienie dokumentów do rozliczenie projektu

Prośba o dokonanie zmiany w budżecie/harmonogramie