Do pobrania

Promocja


Wszelkie materiały informacyjne: serwisy społecznościowe, dokumenty merytoryczne, ulotki, materiały prasowe, rzeczy/produkty (gadżety reklamowe), publikacje i filmy wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: „dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego.

Materiały te powinny być opatrzone logotypem
Programu „Działaj Lokalnie”, Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Na wszelkich wydarzeniach organizowanych przez realizatorów inicjatyw lokalnych (warsztaty, happeningi) powinna być tablica z informacją o dofinansowaniu (jak wyżej).

Promować darczyńców i projekt w lokalnych mediach. Dbać o dobre imię Darczyńców. Trwałe oznakowanie na produktach, materiałach powstałych w ramach projektu z informacją o dofinansowaniu z logami darczyńców.


  - Logo Fundacji "FLZP Młodzi Razem"

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Powiatu Płockiego

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


  - Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...


 - Logo Działaj lokalnie

  pobierz ...  pobierz ...  pobierz ...