Gala podsumowująca Działaj Lokalnie 2019

Uroczyście podsumowano Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim

W Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 19 grudnia odbyła się Gala podsumowująca Program Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim.
W tym roku wspartych zostało w sumie 46 inicjatyw, grup i organizacji lokalnych z terenu Powiatu, na łączną kwotę 123 tys. zł. Wszystkie zrealizowane działania społeczne angażowały w sumie ponad 5000 osób.
Program „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, odpowiadające na konkretne potrzeby mieszkańców, oni sami wybierają cele społecznego zaangażowania a program umożliwia ich realizację. Środki na konkurs grantowy w większości pochodzą z Powiatu Płockiego oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i środków własnych Fundacji.
Podczas uroczystości zaprezentowano inicjatywy jakie zrealizowano w ramach programu Działaj Lokalnie, a ich organizatorzy otrzymali dyplomy i podziękowania za zaangażowanie w działania.

Chciałbym podziękować za Waszą aktywność, dla nas niezwykle ważne jest to, że tak dużo dobra społecznego wyzwalają te projekty, że mnóstwo ludzi angażują do aktywności na rzecz drugiego człowieka, do aktywności społecznej, do aktywności na rzecz odkrywania swoich małych ojczyzn na nowo – mówił podczas uroczystości Mariusz Bieniek Starosta Płocki.
Spotkanie było też okazja do wręczenia nagród laureatom konkursu „Barwy wolontariatu w Powiecie Płockim”. Konkurs skierowany był do wolontariuszy indywidualnych i grupowych tj. dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, instytucji, szkół, zakładów pracy, którzy angażują się społecznie. W ramach konkursu wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach: wolontariat grupowy i indywidualny.

Laureatami konkursu w kategorii - Wolontariat indywidualny zostali: Kinga Żakieta – z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku; Aleksander Krajewski – wolontariusz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie; Andrzej Przedpełski – rekomendowany przez grupę nieformalną pn. „Szkolne Trele" przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie,

Laureatami konkursu w kategorii – wolontariat grupowy zostali:
Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Grupa pn. Rodzice Dzieciom działająca przy Szkole Podstawowej w Bulkowie, Szkolne Koło Wolontariatu „Niewidzialne ręce’’ - przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Grupa "Hipolitariat" - przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi, Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

Gala była także okazją do wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom konkursu pn. "Opowiedz… 2019”.
Konkurs prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie” miał na celu zachęcenie grantobiorców Programu do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Zadaniem uczestników było zrealizowanie reportażu filmowego lub filmu nie dłuższego niż 2,5 minuty.
Prace można było zgłaszać w 4 kategoriach konkursowych: miejsce, człowiek, motyw, filmowy produkt projektu. Nagrodami był sprzęt nagłaśniającego, zakupiony ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ponadto wyróżniona została jedna praca w kategorii człowiek.
W kategorii Miejsce nagrodzeni zostali: Sekcja Wędkarska przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie za pracę: Bioróżnorodność Radzanowskich Stawów, autor pracy Radosław Karwowski.W kategorii człowiek nagroda trafiła także do Radosława Karwowskiego za pracę Gminne Koło Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Radzanowie przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie Tytuł pracy: „Seniorzy w świecie kreatywności”.


Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jakubiak za pracę Działamy Lokalnie w Nowych Łubkach.W kategorii motyw nagroda główna powędrowała na ręce Karoliny Chmielewskiej za pracę Zielony Zakątek, zgłoszoną przez Grupę „Mieszkańcy Wsi Rogowo-Rogowiacy”.Nagroda w kategorii filmowy produkt projektu nagrodę otrzymała grupa „Pełni słów” i autorka Barbara Jachura za pracę Mówię Wam.


Podczas spotkania wręczono również nagrodę projektowi, który zdaniem mieszkańców był najciekawszą tegoroczną realizacją. Laureatem konkursu został Projekt pn. „Zielone piłkochwyty - odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach”. Projekt ten uzyskał rekordową liczbę ponad 14 tysięcy głosów.

W uroczystości udział wzięli Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, Tomasz Kominek - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji, Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Ewa Kowalak i Paweł Tokarski, Maciej Jabłoński Radni Powiatu Płockiego oraz Michała Twardy Sekretarz Powiatu Płockiego.

Galę poprowadziły Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Iwona Marczak Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”.