Konkurs - Moja bezpieczna droga do szkoły

Konkurs  plastyczny na plakat pn. „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

Termin: 1 – 28 maja 2013r.  Na prośbę uczestników konkurs przedłużono do 10 czerwca 2013r.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież. Liczba laureatów: 9 i 30 wyróżnionych – w trzech grupach wiekowych

Organizator konkursu: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cele Konkursu:

- wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze,

- kształtowanie nawyku właściwego zachowania się na drodze,

- troska o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

Grupy docelowe:

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe)

- młodzież w wieku szkolnym (szkoły gimnazjalne).

Przedmiotem konkursu są:

- kategoria I - przedszkola, szkoły podstawowe - prace plastyczne w formacie A4, A3 nt. „ Moja bezpieczna droga do szkoły - plakat –wykonanie plakatu propagującego bezpieczne zasady postępowania nt. „Moja bezpieczna droga do szkoły- ,

- kategoria II - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - opracowanie logo Kampanii – Poludek, nawiązujący do tematu konkursu.

Wszyscy nauczyciele - opiekunowie młodych artystów otrzymają Dyplomy przyznane przez Organizatorów.

Proponowane nagrody: sprzęt turystyczno-sportowy oraz mat. promocyjne.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 24 czerwca 2013 roku, podczas Akcji "Bezpieczna Droga" zorganizowanej w Amfiteatrze w Płocku

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym
na plakat pn. „Moja bezpieczna droga do szkoły”

 

Laureaci

1. Aleksandra Korzeniewska

2. Aleksandra Cak

3. Julia Modzelewska

4. Katarzyna Niewiatowska

5. Filip Szmul

6. Elżbieta Mazur

7. Atlak Jakub

8. Klaudia Gwóźdź

9. Aleksandra Szczepańska

 

Wyróżnienia

1. Zuzanna Bąkowska

2. Karolina Przybysz

3. Krystian Jodłowski

4. Aleksander Skupniewski

5. Julia Konieczna

6. Oliwia Koksa

7. Kuba Witkowski

8. Maja Drążkiewicz

9. Julia Gawin

10. Szymon Bartosiak

11. Patrycja Żuchowska

12. Szymon Trojanowski

13. Weronika Żaczek

14. Natalia Wrześniewska

15. Aleksandra Balcerowska

16. Julia Ziółkowska

17. Adam Gapiński

18. Kacper Szablewski

19. Kacper Rachubiński

20. Paulina Przybyszewska

21. Julia Kiempińska

22. Aleksandra Pielaszewska

23. Aleksandra Pokorska

24. Magdalena Mroczek

25. Zuzanna Opała

26. Zuzanna Stępień

27. Anna Kwiatkowska

28. Wiktor Józwik

29. Katarzyna Cichosz

30. Kinga Gajewska